Hopp til hovedinnhold

Ektropion

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Nedre øyelokk er vrengt utover, vanligvis bilateralt
Forekomst:
Vanlig tilstand blant eldre
Symptomer:
Utovervrengt nedre øyelokk, tendens til tåreflod og irritasjon i øyet
Funn:
Klinisk funn er utovervrengt nedre øyelokk
Diagnostikk:
Ingen ytterligere tester er påkrevd
Behandling:
Kirurgi med horisontal forkortning av øyelokket
  1. Bashour M. Lower Lid Ectropion Blepharoplasty. Medscape, last updated Feb 24, 2020. emedicine.medscape.com  
  2. Norsk oftalmologisk forening. Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi. Sist oppdatert 05.12.2019. Siden besøkt 21.03.2023 www.helsebiblioteket.no  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Johan H. Seland, professor emeritus, Universitetet i Bergen
  • Knut A. Holtedahl, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Tromsø