Hopp til hovedinnhold

Entropion

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Nedre øyelokk er vrengt innover
Forekomst:
Vanlig tilstand blant eldre
Symptomer:
Ubehag fra øynene og tåreflod
Funn:
Innovervrengte øyelokk
Diagnostikk:
Ingen ytterligere undersøkelser er påkrevd
Behandling:
Kirurgi
  1. DeBacker C. Entropion. Medscape, last updated May 24, 2019. emedicine.medscape.com  
  2. Norsk oftalmologisk forening. Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi. Sist oppdatert 05.12.2019. Siden besøkt 21.03.2023 www.helsebiblioteket.no  
  3. DeBacker C. Entropion and ectropion repair. Medscape, last updated May 24, 2019. emedicine.medscape.com  
  4. Boboridis KG, Bunce C. Interventions for involutional lower lid entropion. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 12. Art. No.: CD002221. DOI: 10.1002/14651858.CD002221.pub2. DOI  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Johan H. Seland, professor emeritus, Universitetet i Bergen
  • Knut A. Holtedahl, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Tromsø