Hopp til hovedinnhold

Episkleritt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Inflammasjon av episklera, det tynne laget av vaskulært elastisk vev, som ligger mellom sklera og konjunktiva
Forekomst:
Ganske vanlig tilstand som er hyppigere blant kvinner
Symptomer:
Starter ofte akutt og kan være enten lokalisert eller diffus. Ingen smerter, injisert sklera (ofte i en sektor), ofte tåreflod
Funn:
Lokalisert hyperemi, normalt visus
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser kun for å avklare ev. underliggende sykdom
Behandling:
Spontan tilbakegang over 1-3 uker uten behandling, ev. lokalbehandling med kortison eller NSAID
  1. Bek T, et al. Episcleritis. Lægehåndbogen, sist oppdatert 14.02.2022.
  2. Schonberg S, Stokkermans TJ. Episcleritis. 2022 Mar 16. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan–. PMID: 30521217.
  3. Rogler G, Singh A, Kavanaugh A, Rubin DT. Extraintestinal Manifestations of Inflammatory Bowel Disease: Current Concepts, Treatment, and Implications for Disease Management. Gastroenterology. 2021 Oct;161(4):1118-1132. Epub 2021 Aug 3. PMID: 34358489 PubMed  
  4. Miller JR, Hanumunthadu D. Inflammatory eye disease: An overview of clinical presentation and management. Clin Med (Lond). 2022 Mar;22(2):100-103. PMID: 35304367 PubMed  
  5. Jabs DA, Mudun A, Dunn JP, Marsh MJ. Episcleritis and scleritis: clinical features and treatment results. Am J Ophthalmol 2000; 130:469. PubMed  
  6. Promelle V, Goeb V, Gueudry J. Rheumatoid Arthritis Associated Episcleritis and Scleritis: An Update on Treatment Perspectives. J Clin Med. 2021 May 14;10(10):2118. PMID: 34068884 PubMed  
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Johan H. Seland, professor emeritus, Universitetet i Bergen
  • Knut A. Holtedahl, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Tromsø
  • Toke Bek, prof., overlæge, dr. med, Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital (Lægehåndbogen)