Hopp til hovedinnhold

Konjunktivitt, infeksiøs

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Inflammasjon av konjunktiva forårsaket av et infeksiøst agens
Forekomst:
Hyppig tilstand, både virale og bakterielle infeksjoner
Symptomer:
Symptomene er irritasjon, svie, kløe, fremmedlegemefølelse og sekresjon som vanligvis starter på det ene øyet
Funn:
Konjunktival injeksjon der rødheten er mest uttalt på innsiden av øyelokkene og perifert på øyeeplet, med avtagende hyperemi inn mot kornea
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er sjelden nødvendig, men dyrkning skal gjøres hos nyfødte
Behandling:
Vent-og-se-resept ved mild til moderat bakteriell konjunktivitt. Antibiotikabehandling lokalt aktuelt hos nyfødte og ved uttalt rubor og puss hos barn og voksne. Systemisk antibiotikabehandling ved klamydiakonjunktivitt
 • Lindbæk M (red.) Konjunktivitt. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Oslo: Antibiotikasenteret for primærmedisin og Helsedirektoratet. Sist faglig oppdatert 07.09.2022
 1. Chen Y-Y, Liu S-H, Nurmatov U, van Schayck OCP, Kuo IC. Antibiotics versus placebo for acute bacterial conjunctivitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2023, Issue 3. Art. No.: CD001211. DOI: 10.1002/14651858.CD001211.pub4. Accessed 15 March 2023 The Cochrane Library  
 2. Høvding G. Acute bacterial conjunctivitis. Acta Ophthalmol 2008; 86: 5-17. PMID: 17970823 PubMed  
 3. Sambursky R. Acute conjunctivitis. BestPractice, last updated Aug, 2021. Accessed Jan, 2022 bestpractice.bmj.com  
 4. Cronau H, Kankanala, RR, Mauger T. Diagnosis and management of red eye in primary care. Am Fam Physician 2010; 81: 137-44. American Family Physician  
 5. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021). www.helsedirektoratet.no  
 6. Johnson D, Liu D, Simel D. Does This Patient With Acute Infectious Conjunctivitis Have a Bacterial Infection?: The Rational Clinical Examination Systematic Review. JAMA. 2022 Jun 14;327(22):2231-2237. PMID: 35699701 PubMed  
 7. Meltzer JA, Kunkov S, Crain EF. Identifying children at low risk for bacterial conjunctivitis. Arch Pediatr Adolesc Med 2010; 164: 263-7. PubMed  
 8. Yeu E, Hauswirth S. A Review of the Differential Diagnosis of Acute Infectious Conjunctivitis: Implications for Treatment and Management. Clin Ophthalmol. 2020 Mar 12;14:805-813. PMID: 32210533 PubMed  
 9. Folkehelseinstituttet. Konjunktivitt, infeksiøs. Folkehelseinstituttet, 2010. Sist oppdatert 12.02.2020. Siden besøkt 14.01.2022 www.fhi.no  
 10. Honkila M, Koskela U, Kontiokari T, et al. Effect of Topical Antibiotics on Duration of Acute Infective Conjunctivitis in Children: A Randomized Clinical Trial and a Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Netw Open. 2022. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2022.34459. DOI  
 11. Norsk Oftalmologisk forening. Infeksjoner. Norsk kvalitetshåndbok for oftalmologi. 2015. Siden besøkt 14.01.22 www.helsebiblioteket.no  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Knut A. Holtedahl, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Tromsø
 • Johan H. Seland, professor emeritus, Universitetet i Bergen