Hopp til hovedinnhold

Pingvekula

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Knuter av hyalint og gult elastisk, lett hevet vev utgående fra konjunktiva på sidene av kornea i nivå med øyelokkspalten
Forekomst:
Relativt hyppig tilstand, økende forekomst med økende alder
Symptomer:
Hvit/gul klump eller hevelse i konjunktiva i midtlinjen medialt eller lateralt for kornea. Kan noen ganger medfører litt irritasjon og ruskfølelse
Funn:
Knute av hyalint og gult elastisk, lett hevet vev på en eller begge sider av hornhinnen, men ikke med vekst inn på hornhinnen (pterygium)
Diagnostikk:
Klinisk diagnose
Behandling:
Eventulelt symptomdempende behandling med kunstig tårevæske. Ved irritasjon i øyet eller at tilstanden forhindrer linsebruk, kan kirurgi unntaksvis være aktuelt
  1. Jacobs DS. Pterygium. UpToDate, last updated Feb 22, 2016. UpToDate  
  2. The College of Optometrists. Clinical Management Guidelines. Pinguecula. Last revised 29.03.2018. Acccessed 17.02.2021. www.college-optometrists.org  
  3. Medibas. Pinguekula. Stockholm: Medibas; 2017. Sist oppdatert 15.01.18; sitert 19.01.18. Tilgjengelig fra: https://medibas.se/handboken/kliniska-kapitel/ogon/tillstand-och-sjukdomar/yttre-ogat/pinguecula/
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Johan H. Seland, professor emeritus, Universitetet i Bergen
  • Knut Holtedal, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Tromsø