Hopp til hovedinnhold

Skleritt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
En kronisk granulomatøs tilstand i øyets sclera karakterisert ved destruksjon av kollagen, cellulær infiltrasjon og vaskulitt
Forekomst:
Uvanlig tilstand, ofte assosiert til systemsykdom
Symptomer:
Ensidige eller bilaterale, smertefullt, ev. redusert syn
Funn:
Ømt øyeeple, dyp misfarging av sclera, inflammasjon av overliggende hinner
Diagnostikk:
Ev. utredning av underliggende systemsykdom
Behandling:
Initialt med NSAID, ved dårlig respons gis kortison, ev. immunsuppressiva
 1. Bek T, et al. Scleritis. Lægehåndbogen, sist oppdatert 15.12.2021. www.sundhed.dk  
 2. Dana R. Clinical manifestations and diagnosis of scleritis. UpToDate, last updated Mar 08, 2022. www.uptodate.com  
 3. Promelle V, Goeb V, Gueudry J. Rheumatoid Arthritis Associated Episcleritis and Scleritis: An Update on Treatment Perspectives. J Clin Med. 2021 May 14;10(10):2118. PMID: 34068884 PubMed  
 4. Murthy SI, Sabhapandit S, Balamurugan S et al. Scleritis: Differentiating infectious from non-infectious entities. Indian J Ophthalmol. 2020 Sep;68(9):1818-1828. PMID: 32823398 PubMed  
 5. Miller JR, Hanumunthadu D. Inflammatory eye disease: An overview of clinical presentation and management. Clin Med (Lond). 2022 Mar;22(2):100-103. PMID: 35304367 PubMed  
 6. Sainz de la Maza M, Molina N, Gonzalez-Gonzalez LA, Doctor PP, Tauber J, Foster CS. Clinical characteristics of a large cohort of patients with scleritis and episcleritis. Ophthalmology. 2012 Jan. 119(1):43-50.
 7. Sota J, Girolamo MM, Frediani B et al. Biologic Therapies and Small Molecules for the Management of Non-Infectious Scleritis: A Narrative Review. Ophthalmol Ther. 2021 Dec;10(4):777-813. Epub 2021 Sep 2. PMID: 34476773 PubMed  
 8. Lagina A, Ramphul K. Scleritis. [Updated 2022 May 2]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. Accessed Jun 2022 www.ncbi.nlm.nih.gov  
 9. Taylor SR, Salama AD, Joshi L, Pusey CD, Lightman SL. Rituximab is effective in the treatment of refractory ophthalmic Wegener's granulomatosis. Arthritis Rheum. 2009 May. 60(5):1540-7.
 10. Doctor P, Sultan A, Syed S, Christen W, Bhat P, Foster CS. Infliximab for the treatment of refractory scleritis. Br J Ophthalmol. 2010 May. 94(5):579-83.
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Johan H. Seland, professor emeritus, Universitetet i Bergen
 • Knut A. Holtedal, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Tromsø
 • Toke Bek, prof., overlæge, dr. med, Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital (Lægehåndbogen)