Hopp til hovedinnhold

Svulster i orbita

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Svulster i øyet eller øyestrukturer
Forekomst:
Sjelden tilstand
Symptomer:
Utstående øye, hevelse rundt øyet, følbar svulst, dobbeltsyn ved svulst i orbita
Funn:
Feilstilling av øye, palpabel tumor, nedsatt øyemotilitet
Diagnostikk:
Aktuelle undersøkelser er CT, MR, ultralyd, biopsi
Behandling:
Er avhengig av lokalisasjon og histologisk diagnose, som regel kirurgi
  1. Bek T, et al. Svulster i orbita. Lægehåndbogen, sist oppdatert 27.06.2022. www.sundhed.dk  
  2. Norsk oftalmologisk forening. Orbitasykdommer. Svulster. Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi, vedtatt 2016. Siden besøkt 05.07.2022 www.helsebiblioteket.no  
  3. Norsk oftalmologisk forening. Intraokulære svulster. Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi, vedtatt 2015. Siden besøkt 05.07.2022 www.helsebiblioteket.no  
  4. Shimizu N, Oshitari T, Yotsukura J et al. Ten-year epidemiological study of ocular and orbital tumors in Chiba University Hospital. BMC Ophthalmol. 2021 Sep 23;21(1):344. PMID: 34556080 PubMed  
  5. Rødahl E, Bertelsen T, Seland J, Arnes JB, Mørk S. Svulster i orbita. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 3518-23. Tidsskrift for Den norske legeforening  
  6. Mercandetti M. Orbital tumors. Medscape, last updated Sep 04, 2019. Accessed Jul 05, 2022. emedicine.medscape.com  
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL