Hopp til hovedinnhold

Trakom og trikiasis

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Kronisk infeksjon i konjunktiva forårsaket av bakterien Chlamydia trachomatis
Forekomst:
Er et folkehelseproblem i 37 land og er skyld i blindhet og synssvekkelse hos omtrent 1.9 milloner mennesker
Symptomer:
Starter som akutt konjunktivitt med irritasjonsfølelse og sekresjon, overgang til kronisk infeksjon med arrdannelse og entropium
Funn:
Er inndelt i fem stadier med økende inflammasjon og arrforandringer
Diagnostikk:
Bakterien kan påvises ved dyrkning eller antigentest
Behandling:
Systemisk behandling med antibiotikum ved infeksjon, ev. korrigerende kirurgi
  1. Taylor HR, Burton MJ, Haddad D, West S, Wright H. Trachoma. Lancet. 2014;384(9960):2142-2152. PubMed  
  2. WHO, Fact Sheet. Trachoma. Sist oppdatert, 7 March 2022. www.who.int  
  3. Smittevernveilederen. Trakom - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 16.01.2019. www.fhi.no  
  4. Solomon AW, Pavluck AL, Courtright P, Aboe A, et al. The Global Trachoma Mapping Project: Methodology of a 34-Country Population-Based Study. Ophthalmic Epidemiol. 2015 Jun. 22 (3):214-25.
  5. Burton M, Habtamu E, Ho D, Gower EW. Interventions for trachoma trichiasis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 11. Art. No.: CD004008. DOI: 10.1002/14651858.CD004008.pub3. DOI  
  6. Diab MM, Allen RC, Gawdat TI, Saif AS. Trachoma elimination, approaching 2020. Curr Opin Ophthalmol 2018; 29: 451-457. PubMed  
  7. Evans JR, Solomon AW, Kumar R, et al. Antibiotics for trachoma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 9. Art. No.: CD001860. The Cochrane Library  
  8. Solomon A, Holland MJ, Alexander ND, et al. Mass treatment with single-dose azithromycin for trachoma. N Engl J Med 2004; 351: 1962-71. New England Journal of Medicine  
  9. House JI, Ayele B, Porco TC, et al. Assessment of herd protection against trachoma due to repeated mass antibiotic distributions: a cluster randomised trial. Lancet 2009; 337: 1111-8. PubMed  
  • Tor André Johannessen, lege, redaksjonsmedlem NEL