Hopp til hovedinnhold

Kommunikasjon i palliativ fase

Sist revidert:
Sist revidert av:


Dokumentet baserer seg i hovedsak på Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen, Helsedirektoratet 2015 

  1. Beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling hos alvorlig syke og døende, veileder, IS-2091, Helsedirektoratet, 01.01.2013 www.helsedirektoratet.no  
  • Anita Baadstø, sykepleier, Norsk Helseinformatikk