Hopp til hovedinnhold

Palliativ behandling av kakeksi og dehydrering

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


 • Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring (NKSU) - nettsted 
 • Helsedirektoratet, Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen, revidert 2019
 • Terapianbefaling. Palliativ behandling på sykehus og i hjemmet. Statens legemiddelverk, publikasjon. 2001: 02.
 1. Pedersen L. Behandling af fatigue (patologisk træthed) hos kræftpatienter - med fokus på kræftpatienter i palliativ fase. Ugeskr Læger 2007; 169: 3762. PubMed  
 2. Strömgren AS, Goldschmidt D, Groenvold M et al. Self-assessment in cancer patients referred to palliative care. Cancer 2002; 94: 512-20. PubMed  
 3. Argiles JM, Lopez-Soriano FJ. The role of cytokines in cancer cachexia. Med Res Rev 1999; 19: 223-48. PubMed  
 4. McCann RM, Hall WJ, Groth-Juncker A. Comfort care for terminally ill patients. The appropriate use of nutrition and hydration. JAMA 1994; 272: 1263-6. PubMed  
 5. Bække J, Meisner S, Hvarness Bentsen H. Lindring af palliative patienters gastrointestinale symptomer. Ugeskr Læger 2007; 169: 3759. Ugeskrift for Læger  
 6. Lim YL, Teoh SE, Yaow CYL et al. A Systematic Review and Meta-Analysis of the Clinical Use of Megestrol Acetate for Cancer-Related Anorexia/Cachexia. J Clin Med. 2022 Jun 28;11(13):3756. PMID: 35807039 PubMed  
 7. Nordøy T, Thoresen L, Kvikstad A, Svensen R. Ernæring og væskebehandling til pasienter med ikke-kurabel kreftsykdom. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 624-7. tidsskriftet.no  
 8. Gillick MR . Rethinking the role of tube feeding in patients with advanced dementia. N Engl J Med 2000; 342: 206. pmid:10639550 PubMed  
 9. Finucane TE, Christmas C, Travis K . Tube feeding in patients with advanced dementia: a review of the evidence. JAMA 1999; 282: 1365. pmid:10527184 PubMed  
 10. Sampson EL, Candy B, Jones L . Enteral tube feeding for older people with advanced dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2009. Issue 2. Art. No.: CD007209. DOI: CD007209.pub2 Cochrane (DOI)  
 11. Henriksen H, Gamborg H, Leikersfeldt G. Kortikosteroider i palliation af præterminale og terminale cancerpatienter. Ugeskr Læger 2003; 165: 3913-7. PubMed  
 12. Davis MP, Dickerson D. Cachexia and anorexia: cancer's covert killer. Support Care Cancer 2000;8:180-7. PubMed  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaksjonsmedarbeider i NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)