Hopp til hovedinnhold

Kvalme, palliativ behandling

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen. Helsedirektoratet 2019. [url]https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/918/Nasjonalt%20handlingsprogram%20for%20palliasjon%20i%20kreftomsorgen-IS-2285.pdf[/url]
  1. Jordhøy MS, Aass N, Svensen R, Ervik B, Mohr W. Kvalme, oppkast og obstipasjon i palliasjonsbehandling. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 620-3. PubMed  
  2. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen. Helsedirektoratet 2019.
  3. Bække J, Meisner S, Hvarness Bentsen H. Lindring af palliative patienters gastrointestinale symptomer. Ugeskr Læger 2007; 169: 3759. PubMed  
  4. Glare P, Pereira G, Kristjanson LJ, et al. Systematic review of the efficacy of antiemetics in the treatment of nausea in patients with far-advanced cancer. Support Care Cancer 2004; 12: 432-440 PubMed  
  5. Henriksen H, Gamborg H, Leikersfeldt G. Kortikosteroider i palliation af præterminale og terminale cancerpatienter. Ugeskr Læger 2003; 165: 3913-7. Ugeskrift for Læger  
  6. Navari RM, Qin R, Ruddy KJ et al.. Olanzapine for the Prevention of Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting. N Engl J Med 2016; 375: 134-42. pmid:27410922 PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL