Hopp til hovedinnhold

Palliativ behandling av munnhuleplager

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen. Helsedirektoratet 2019.
  1. Bække J, Meisner S, Hvarness Bentsen H. Lindring af palliative patienters gastrointestinale symptomer. Ugeskr Læger 2007; 169: 3759. PubMed  
  2. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen. Helsedirektoratet 2019.
  3. Riley P, Glenny AM, Worthington HV, et al. Interventions for preventing oral mucositis in patients with cancer receiving treatment: oral cryotherapy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD011552. The Cochrane Library  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL