Hopp til hovedinnhold

Palliativ smertebehandling

Sist revidert:
Sist revidert av:


 • Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen. Helsedirektoratet 2019.
 1. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen, 14.10.2019 www.helsebiblioteket.no  
 2. Lundorff LE, Jensen N-H. Symptomlindring - smerter. Ugeskr Læger 2007; 169: 3750-2. PubMed  
 3. Kaasa S, Apolone G, Klepstad P, Loge HJ, Hjermstad M, Corli O, et al. Expert conference on cancer pain assessment and classification, the need for international consensus: working proposals on international standards. BMJ Supportive & Palliative Care. 2011;1:281-7
 4. Holtan A, Kongsgaard UE, Ohnstad HO. Smerter hos kreftpasienter innlagt i sykehus Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 416-8. PubMed  
 5. World Health Organization. Cancer pain relief. Genève: WHO, 1996.
 6. Lundorff LE, Eriksen J, Sjogren P. Kræftrelaterede smerter. Ugeskr Læger 2006; 20: 1960-2. Ugeskrift for Læger  
 7. Bandieri E, Romero M, Ripamonti CI, et al. Randomized trial of low-dose morphine versus weak opioids in moderate cancer pain. J Clin Oncol 2015; 34: 436-42. doi:10.1200/JCO.2015.61.0733 DOI  
 8. Borchgrevink PC, Klepstad P, Kongsgaard UE, Kaasa S. Bruk av opioider mot sterke kreftrelaterte smerter. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 337-8. PubMed  
 9. Statens legemiddelverk. Terapianbefaling: Bruk av opioider ved behandling av langvarige non-maligne smertetilstander - en oppdatering. 2008.
 10. Norsk Legemiddelhåndbok. Tabell: Ekvianalgetiske doser av opioidanalgetika og virkningstid legemiddelhandboka.no  
 11. Svendsen KB, Andersen S, Arnason S et al. Breakthrough pain in malignant and non-malignant diseases: a review of prevalence, characteristics and mechanisms. Eur J Pain 2005; 9: 195-206. PubMed  
 12. Fredheim OMS, Husby KM, Kaasa S, Borchgrevink PC, Klepstad P. Opioidrotasjon og metadon i smertebehandling. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2272-4. PubMed  
 13. Skorpen F, von Hofacker S, Bjørngaard M, Skogholt AH, et al. The rare Arg181Cys mutation in the μ opioid receptor can abolish opioid responses. Acta Anaesthesiol Scand 2016. pmid:27113810 PubMed  
 14. Lindring av smerter hos kreftpasienter. Rapport fra kunnskapssenteret. 9: 2005.
 15. Paulsen O, Klepstad P, Rosland JH, et al. Efficacy of methylprednisolone on pain, fatigue, and appetite loss in patients with advanced cancer using opioids: A randomized, placebo-controlled, double-blind trial. J Clin Oncol. 2014; 32: 3221-8. PubMed  
 16. Wong R1, Wiffen PJ. Bisphosphonates for the relief of pain secondary to bone metastases. Cochrane Database Syst Rev. 2002. PMID 12076438. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 17. Mercadante S, Porzio G, Valle A, et al. Palliative sedation in patients with advanced cancer followed at home: a systematic review. J Pain Symptom Manage 2011;41:754-60 PubMed  
 18. Chang-Douglass Stacey, Mulvihill Caroline, Pilling Steve. Cannabis-based medicinal products: summary of NICE guidance BMJ 2020; 369 :m1108
 19. Statens legemiddelverk. Prosedyre for behandling med medisinsk cannabis innenfor dagens regelverk. Forside/bivirkninger og sikkerhet/råd til helsepersonell. Sist oppdatert 10.08.2020. Siden besøkt 9.12.2020. legemiddelverket.no  
 20. Cormue PJ, Nairn M, Welsh J, on behaf of the Guideline Development Group. Control of pain in adults with cancer: summary of SIGN guidelines. BMJ 2008; 337: a2154. BMJ (DOI)  
 21. Kongsgaard UE, Bjørgo S, Hauser M. Nevrolytisk blokade hos kreftpasienter - fortsatt en nyttig behandling. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 481-3. PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL