Hopp til hovedinnhold
Alvorlig eller uttalt medfødt hørselstap betegnes i folkelig tale for døvhet.
Alvorlig eller uttalt medfødt hørselstap betegnes i folkelig tale for døvhet.

Døvhet og tunghørthet hos barn

Forbigående nedsatt hørsel er svært vanlig ved ørebetennelser hos barn. Vedvarende nedsatt hørsel derimot er en tilstand som registreres hos mindre enn 1 av 1000 nyfødte. Ved 6 års alder har 2 av 1000 barn i Norge behov for høreapparat.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/arvelige-og-medfodte-tilstander/dovhet-og-nedsatt-horsel/ 

Hørselstap hos barn

Årsak

Symptomer og tegn

Diagnosen

Behandling

Vanlig høreapparat

Koklea-implantat

Stimulering

Prognose

Vil du vite mer?