Hopp til hovedinnhold
Symptomene på Ehlers-Danlos' syndrom avhenger av hvilken type av sykdommen man har.
Symptomene på Ehlers-Danlos' syndrom avhenger av hvilken type av sykdommen man har.

Ehlers-Danlos' syndrom

Ehlers-Danlos' syndrom er den hyppigst forekommende arvelige bindevevssykdommen. Det er en mulig differensialdiagnose til kjente lidelser i muskel- og skjelettsystemet.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/arvelige-og-medfodte-tilstander/ehlers-danlos-syndrom/ 

Hva er Ehlers-Danlos' syndrom?

Årsak

Symptomer

Hudforandringer

Hypermobile ledd

Andre feil

Diagnosen

Behandling

Ved graviditet

Prognose

Vil du vite mer?

TRS kompetansesenter (Sunnaas sykehus)

TAKO-senteret

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Ehlers-Danlos syndrom. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Malfait F, Francomano C, Byers P, et al. The 2017 international classification of the Ehlers–Danlos syndromes. AJMG 2017. doi:https://doi.org/10.1002/ajmg.c.31552