Hopp til hovedinnhold

Barn på sykehus

En sykehusinnleggelse av et barn er en utfordrende hendelse. Både for det syke barnet og for familien blir det store omveltninger. Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon har lovhjemlet dette.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/barn/barn-og-kreft/barn-pa-sykehus/ 

Samvær med foreldre

Overnatting

Reiseutgifter

Aktivisering / undervisning

Oppfølging på hjemstedet

Individuell plan

Vil du vite mer?