Hopp til hovedinnhold

Barns sykdom, foreldres rettigheter

Dersom barnet ditt får en alvorlig sykdom, har du utvidet rett til omsorgspenger.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/barn/barn-og-kreft/barns-sykdom-foreldres-rettigheter/ 

Omsorgsdager

Pleiepenger

Hjelpestønad

Opplæringspenger