Hopp til hovedinnhold

Foreldre dør, familien trenger støtte

Etterlatte foreldre som selv er ulykkelige og har behov for hjelp, kan ha problemer med å gi barna den nødvendige omsorg. Svært ofte er det behov for at andre voksne trer støttende til.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/barn/barn-og-kreft/foreldre-dor-familien-trenger-stotte/ 

Venner og familie

Barnehage og skole

Profesjonell hjelp

Vil du vite mer?