Hopp til hovedinnhold

Foreldre dør, slik kan voksne hjelpe

Når en av foreldrene er i ferd med å dø, er det viktig at barnet kan være sammen med den syke i den siste tiden.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/barn/barn-og-kreft/foreldre-dor-slik-kan-voksne-hjelpe/ 

Det viktigste å huske

Avskjed med den døende

Når døden er inntrådt

Å se virkeligheten i øynene

Lytt og forklar

Kroppskontakt gir trygghet

Lov å være lei seg

La barnet vise sine følelser

Angst for sykdom og katastrofer

Lek og bøker kan hjelpe

Er det min skyld?

Blir hun aldri glad igjen?

Snakk om felles minner

Barn skal ikke glemme

Ikke idealiser den døde

Husk at barn er barn

Vil du vite mer?

Sentral kilde