Hopp til hovedinnhold

Inntåing - innoverrotasjon av leggen

Den hyppigste årsaken til inntåing i småbarnsalderen fra 1 til 4 år er en rotasjonsfeilstilling i leggen. Det er en utviklingsforstyrrelse som retter seg opp av seg selv og som ikke behøver behandling.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/bein-og-ledd/inntaing-innoverrotasjon-av-leggen/ 

Hva er innoverrotasjon av leggen?

Symptomer

Diagnosen

Behandling

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Tibiatorsjon. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Rerucha CM, Dickison C, Baird DC. Lower Extremity Abnormalities in Children. Am Fam Physician. 2017;96(4):226-233. PubMed 
  2. Mooney JF. Lower extremity rotational and angular issues in children. Pediatr Clin North Am. 2014;61(6):1175-1183. PubMed 
  3. Harris E. The intoeing child: etiology, prognosis, and current treatment options. Clin Podiatr Med Surg 2013; 30: 531-65. PubMed 
  4. Smith BG. Lower extremity disorders in children and adolescents. Pediatrics in Review 2009; 30: 287-293. PubMed 
  5. Rosenfeld SB. Approach to the child with out-toeing. UpToDate, last updated Apr 10, 2018. UpToDate 
  6. MvKee-Garett TM. Lower extremity positional deformations. UpToDate, last updated Feb 6, 2013. UpToDate