Hopp til hovedinnhold

Inntåing - innoverrotert lårbein

En mulig årsak til inntåing hos barn er at lårhalsen er innoverrotert. Det er en tilstand som utvikler seg i 3 til 7 års alderen, men som nesten alltid normaliseres frem mot 8 til 11 års alder.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/bein-og-ledd/inntaing-innoverrotert-larbein/ 

Femoral anteversjon og inntåing

Årsak

Symptomer

Diagnosen

Behandling

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Femoral anteversjon. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Rerucha CM, Dickison C, Baird DC. Lower extremity abnormalities in children. Am Fam Physician 2017; 96; 226-33.
  2. Rosenfeld SB. Approach to the child with in-toeing. UpToDate, last updated Oct 29, 2020. UpToDate 
  3. Jones S, Khandekar S, Tolessa E. Normal variants of the lower limbs in pediatric orthopedics. Int J Clin Med. 2013;4:12–17.
  4. Rethlefsen SA, Healy BS, Wren TA, et al. Causes of intoeing gait in children with cerebral palsy. J Bone Joint Surg Am. 2006;88:2175-2180. PubMed 
  5. Mooney JF III. Lower extremity rotational and angular issues in children. Pediatr Clin North Am. 2014;61(6):1175–1183.
  6. Davids JR, Davis RB. Tibial torsion: significance and measurement. Gait Posture. 2007;26:169-171. PubMed 
  7. Davids JR, Davis RB, Jameson LC, et al. Surgical management of persistent intoeing gait due to increased internal tibial torsion in children. J Pediatr Orthop. J Pediatr Orthop. 2014;34:467-473. PubMed