Hopp til hovedinnhold

Kraniosynostose

Kraniosynostose er en tilstand der de ulike beina i skallen vokser sammen og lukker seg fortidlig. Det vil hindre skallen i å vokse og bli større og gi plass for den voksende hjernen.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/bein-og-ledd/kraniosynostose/ 

Hva er kraniosynostose?

Hjernens og kraniets vekst

Årsak

Diagnosen

Behandling

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Kraniosynostose. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Lewis ML. A comprehensive newborn exam: part I. General, head and neck, cardiopulmonary. Am Fam Physician. 2014;90(5):289-296. PubMed 
 2. Oslo Universitetssykehus. Kraniosynostose. Seksjon for barnenevrokirurgi. Sist oppdatert 14.06.2018. oslo-universitetssykehus.no 
 3. Sheth RD. Pediatric craniosynostosis. Medscape, last updated Dec 04, 2018.
 4. Kajdic N, Spazzapan P, Velnar T. Craniosynostosis - Recognition, clinical characteristics, and treatment. Bosn J Basic Med Sci. 2018;18(2):110-116. Published 2018 May 20. PMID: 28623672 PubMed 
 5. Nagy L, Demke JC. Craniofacial anomalies. Facial Plast Surg Clin North Am 2014;22: 523-48. PubMed 
 6. Governale LS. Craniosynostosis. Pediatr Neurol 2015; 53: 394-401. PubMed 
 7. Robin NH, Falk MJ, Haldeman-Enlert CR. FGFR-related craniosynostosis syndromes. In Pagon RA, Bird TD, Dolan, et al. GeneReviews, June 7, 2011. www.ncbi.nlm.nih.gov 
 8. Kimonis V, Gold JA, Hoffman TL, Panchal J, Boyadjiev SA. Genetics of craniosynostosis. Semin Pediatr Neurol. 2007 Sep. 14(3):150-61.
 9. Wilkie AO, Bochukova EG, Hansen RM, et al. Clinical dividends from the molecular genetic diagnosis of craniosynostosis. Am J Med Genet A 2007; 143A: 1941-9. PMID: 17621648. PubMed 
 10. Kim HJ, Roh HG, Lee IW. Craniosynostosis: updates in radiologic diagnosis. J Korean Neurosurg Soc. 2016. 59(3):219-226. PMID: 27226852. PubMed 
 11. Jimenez DF, Barone CM. Multiple-suture nonsyndromic craniosynostosis: early and effective management using endoscopic techniques. J Neurosurg Pediatr. 2010 Mar. 5(3):223-31.
 12. Keshavarzi S, Hayden MG, Ben-Haim S, Meltzer HS, Cohen SR, Levy ML. Variations of endoscopic and open repair of metopic craniosynostosis. J Craniofac Surg. 2009 Sep. 20(5):1439-44.
 13. Knight SJ, Anderson VA, Spencer-Smith MM, Da Costa AC. Neurodevelopmental outcomes in infants and children with single-suture craniosynostosis: a systematic review. Dev Neuropsychol. 2014. 39(3):159-86.
 14. Maliepaard M, Mathijssen IM, Oosterlaan J, Okkerse JM. Intellectual, behavioral, and emotional functioning in children with syndromic craniosynostosis. Pediatrics. 2014 Jun. 133(6):e1608-15.