Hopp til hovedinnhold

Skjevt hode hos nyfødte

Mange nyfødte har litt skjeve hoder. Det er som regel forbigående.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/bein-og-ledd/skjevt-hode-hos-nyfodte/ 

Hva er skjevt hode?

Barnets leie kan påvirke hodets form

Diagnosen

Behandling

Forebyggende behandling

Andre årsaker til hodeskjevhet

Ikke bekymre deg

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Posisjonell hodeskjevhet. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Jung BK, Yun IS. Diagnosis and treatment of positional plagiocephaly. Arch Craniofac Surg. 2020 Apr;21(2):80-86. Epub 2020 Apr 20. PMID: 32380806. PubMed 
 2. Oh AK, Hoy EA, Rogers GF. Predictors of severity in deformational plagiocephaly. J Craniofac Surg. 2009;20:1629-1630. PubMed 
 3. Mawji A, Vollman AR, Hatfield J, et al. The incidence of positional plagiocephaly: a cohort study. Pediatrics 2013; 132:298. Pediatrics 
 4. Steinmann LC, Struthers SE. Nonsynostotic deformational plagiocephaly: understand, screen, and intervene. Medscape, June 17, 2014.
 5. Knudsen B, Christensen K, Baagøe S, et al. Lejringsbetingede skæve hoveder hos spædbørn kan forebygges. Ugeskr Læger 2011; 173: 644. Ugeskrift for Læger 
 6. Looman WS, Flannery AB. Evidence-based care of the child with deformational plagiocephaly, Part I: assessment and diagnosis. J Pediatr Health Care. 2012;26:242-250. PubMed 
 7. Laughlin J, Luerssen TG, Dias MS; Committee on Practice and Ambulatory Medicine, Section on Neurological Surgery. Prevention and management of positional skull deformities in infants. Pediatrics. 2011;128:1236-1241. PubMed 
 8. Saeed NR, Wall SA, Dhariwal DK. Management of positional plagiocephaly. Arch Dis Child 2008; 93:82. PubMed 
 9. Singh A, Wacogne I. What is the role of helmet therapy in positional plagiocephaly? Arch Dis Child 2008; 93:807. PubMed 
 10. Hutchison BL, Hutchison LA, Thompson JM, Mitchell EA. Plagiocephaly and brachycephaly in the first two years of life: a prospective cohort study. Pediatrics 2004; 114:970. Pediatrics 
 11. Bialocerkowski AE, Vladusic SL, Wei NC. Prevalence, risk factors, and natural history of positional plagiocephaly: a systematic review. Dev Med Child Neurol 2008; 50: 577-86. PubMed 
 12. Miller RI, Clarren SK. Long-term developmental outcomes in patients with deformational plagiocephaly. Pediatrics 2000; 105: 26. Pediatrics