Hopp til hovedinnhold
 Uttåing skyldes rotasjonsavvik i leggene eller i hofta.
Uttåing skyldes rotasjonsavvik i leggene eller i hofta.

Uttåing, Chaplin-føtter

Uttåing hos barn er i de aller fleste tilfeller en normalvariant som retter seg opp av seg selv når barnet begynner å gå.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/bein-og-ledd/uttaing-chaplin-fotter/ 

Uttåing

Årsak

Symptomer

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Femoral retroversjon, uttåing. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Rerucha CM, Dickison C, Baird DC. Lower extremity abnormalities in children. Am Fam Physician 2017; 96: 226-33. PubMed 
  2. Rosenfeld SB. Approach to the child with out-toeing. UpToDate, last updated Oct 29, 2020. UpToDate 
  3. Jones S, Khandekar S, Tolessa E. Normal variants of the lower limbs in pediatric orthopedics. Int J Clin Med. 2013;4:12–17.
  4. Mooney JF III. Lower extremity rotational and angular issues in children. Pediatr Clin North Am. 2014;61(6):1175–1183.