Hopp til hovedinnhold

Uttørring (dehydrering) hos barn

Dehydrering (uttørring) er når kroppen mangler væske. Den vanligste årsaken hos barn er oppkast og diaré i forbindelse med omgangssyke.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/diverse/dehydrering-hos-barn/ 

Hva er uttørring?

Årsaker

Symptomer

Diagnostikk

Behandling

Når bør lege kontaktes?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Dehydrering hos barn, vurdering og behandling. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Hartman S, Brown E, Loomis E, Russell HA. Gastroenteritis in Children published correction appears in Am Fam Physician. 2019 Jun 15;99(12):732. Am Fam Physician. 2019;99(3):159-165. PubMed 
 2. Reigstad H, Bye K, Nissen IB, Klingenberg C, Drage IM. I Barnelegeforeningens Akuttveileder. Hypovolemisk sirkulasjonssvikt og inkludert alvorlig dehydrering med elektrolyttforstyrrelser. Sist faglig oppdatert: 01.01.2021 www.helsebiblioteket.no 
 3. Falszewska A, Szajewska H, Dziechciarz P. Diagnostic Accuracy of Three Clinical Dehydration Scales: A Systematic Review. BMJ 2018; 103: 383-88. pmid:29089317 PubMed 
 4. Fleming S, Gill P, Jones C et al . The Diagnostic Value of Capillary Refill Time for Detecting Serious Illness in Children: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One 2015; 10: e0138155. pmid:26375953 PubMed 
 5. Tam RK, Wong H, Plint A et al. Comparison of clinical and biochemical markers of dehydration with the clinical dehydration scale in children: a case comparison trial. BMC Pediatrics 2014; 14: 149. pmid:24935348 PubMed 
 6. Klingenberg C, Størdal K, Qadori MR, Kaasa EV. Akutt gastroenteritt og dehydrering. Sist faglig oppdatert: 01.01.2021. www.helsebiblioteket.no 
 7. Solevåg AL, Eggen EH, Schröder J, Nakstad B. Use of a modified pediatric early warning score in a department of pediatric and adolescent medicine. PLoS One 2013; 8(8): e72534. pmid:23991121 PubMed 
 8. PedSAFE gruppen v. Mette Engan ved Barneklinikken HUS. 22.1.2015 www.pedsafe.no 
 9. Powell CV, Priestley SJ, Young S, Heine RG. Randomized clinical trial of rapid versus 24-hour rehydration for children with acute gastroenteritis. Pediatrics 2011; 128: e771-8. Pediatrics 
 10. Freedman SB, Willan AR, Boutis K, Schuh S . Effect of Dilute Apple Juice and Preferred Fluids vs Electrolyte Maintenance Solution on Treatment Failure Among Children With Mild Gastroenteritis: A Randomized Clinical Trial.. JAMA 2016; 315: 1966. pmid:27131100 PubMed 
 11. E Tomasik, E Ziółkowska, M Kołodziej et al. Systematic Review With Meta-Analysis: Ondansetron for Vomiting in Children With Acute Gastroenteritis. Aliment Pharmacol Ther 2016; 44: 438-46. pmid:27401959 PubMed