Hopp til hovedinnhold

Hypoplastisk venstre hjertesyndrom

Hypoplastisk venstre hjertesyndrom (hypoplastic left heart syndrome - HLHS) er en svært alvorlig medfødt hjertesykdom der venstre hjertehalvdel er underutviklet (hypoplastisk).

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/hjertefeil-medfodte/hypoplastisk-venstre-hjertesyndrom/ 

Hva er hypoplastisk venstre hjertesyndrom?

Symptomer

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Hypoplastisk venstre hjertesyndrom. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Baumgartner H, De Backer J, Babu-Narayan SV, et al. 2020 ESC Guidelines for the management of adult congenital heart disease. Eur Heart J. 2021;42(6):563-645. doi:10.1093/eurheartj/ehaa554 DOI 
  2. Yabrodi M, Mastropietro CW. Hypoplastic left heart syndrome: from comfort care to long-term survival. Pediatr Res. 2017 Jan;81(1-2):142-149. doi: 10.1038/pr.2016.194. Epub 2016 Oct 4. PMID: 27701379 PubMed 
  3. Ohye RG, Sleeper LA, Mahony L, et al. Comparison of shunt types in the Norwood procedure for single-ventricle lesions. N Engl J Med. 2010;362(21):1980-1992. doi:10.1056/NEJMoa0912461 DOI 
  4. Ravishankar C, Gerstenberger E, Sleeper LA, et al. Factors affecting Fontan length of stay: Results from the Single Ventricle Reconstruction trial. J Thorac Cardiovasc Surg. 2016;151(3):669-675.e1. PMID: 26519244. PubMed 
  5. Hoshino K, Ogawa K, Hishitani T, et al. Hypoplastic left heart syndrome: duration of survival without surgical intervention. Am Heart J 1999; 137: 535-42. PubMed 
  6. Yerebakan C, Valeske K, Elmontaser H, et al. Hybrid therapy for hypoplastic left heart syndrome: Myth, alternative, or standard?. J Thorac Cardiovasc Surg. 2016;151(4):1112-1123.e11235. PMID: 26704055. PubMed