Hopp til hovedinnhold

Diabetes hos barn

I Norge får ca. 38 av 100 000 barn under 15 år diabetes hvert år. De fleste nye tilfellene oppstår hos barn i 8-12 års alderen.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/hormonsykdommer/diabetes-hos-barn/ 

Hva er diabetes hos barn?

Sukkeromsetningen ved diabetes

Type 1- og type 2-diabetes

Forekomst

Symptomer

Årsaker

Diagnosen

Behandling

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Insulinpumpe og kontinuerlig glukose overvåking

Justeringer av insulindosen

Komplikasjoner

Akutte komplikasjoner

Senkomplikasjoner

Blodsukkerkontroll

Prognose

Hvordan kan jeg få mer informasjon?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Diabetes mellitus hos barn. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Nicholson E, Ng SM, Kar P. Type 1 diabetes. BMJ BestPractice, last updated 28 Jul 2021. bestpractice.bmj.com 
  2. Bratke H, Bangstad H-J, Njølstad PR. Diabetes mellitus. Generell veileder i pediatri. Sist revidert 2020. www.helsebiblioteket.no 
  3. DiMeglio LA, Acerini CL, Codner E, et al. (2018) ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: Glycemic control targets and glucose monitoring for children, adolescents, and young adults with diabetes. Pediatr Diabetes 19 Suppl 27: 105-114. PMID: 30058221 PubMed 
  4. Mayer-Davis EJ, Kahkoska AR, Jefferies C, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: Definition, epidemiology, and classification of diabetes in children and adolescents. Pediatr Diabetes. 2018;19 Suppl 27(Suppl 27):7-19. PMID: 30226024 PubMed 
  5. Usher-Smith J, Thompson MJ, Sharp SJ, Walter FM. Factors Associated with the presence of diabetic ketoacidosis at diagnosis of diabetes in children and young adults: a systematic review. BMJ 2011; 343: d4092. BMJ (DOI) 
  6. Auzanneau M, Karges B, Neu A, et al. Use of insulin pump therapy is associated with reduced hospital-days in the long-term: a real-world study of 48,756 pediatric patients with type 1 diabetes. Eur J Pediatr. 2021;180(2):597-606. PubMed