Hopp til hovedinnhold

Anfall, kortvarig, hos barn, veiviser

Det kan være flere årsaker til at enkelte barn opplever kortvarige, tilbakevendende anfall med bevissthetsforstyrrelse.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/barn/anfall-kortvarig-hos-barn-veiviser/ 

Hva er kortvarige anfall hos små barn?

Forekomst

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

Sjeldne årsaker

Hva kan dere gjøre selv?

Når bør dere søke lege?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Ikke-epileptiske og epileptiske anfall hos barn. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Lund C, Haraldsen I, Lossius M I et.al. Psykogene ikke-epileptiske anfall. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2348-51. Tidsskrift for Den norske legeforening 
  2. Reilly C, Menlove L, Fenton V, Das KB. Psychogenic nonepileptic seizures in children: a review. Epilepsia. 2013;54(10):1715-1724. PMID: 23944981 PubMed 
  3. Cui W, Kobau R, Zack MM, et al. Seizures in Children and Adolescents Aged 6-17 Years - United States, 2010-2014. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2015; 64:1209. PubMed 
  4. Maurer VO, Rizzi M, Bianchetti MG et. al. Benign neonatal sleep myoclonus: a review of the literature. Pediatrics 2010; 125: e919-24. Pediatrics