Hopp til hovedinnhold

Besvimelse hos barn og unge, veiviser

Hjernen klarer seg ikke lenge med lav blodforsyning. Om hjernen får for lite blod, mister vi bevisstheten og faller om. Liggende vil blodet lettere strømme til hodet og hjernen når det ikke trenger å overvinne tyngdekraften.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/barn/besvimelse-hos-barn-og-unge-veiviser/ 

Hva er besvimelse?

Forekomst

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

Sjeldnere årsaker

Hva kan dere gjøre selv?

Når bør lege søkes?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Synkope hos barn og unge voksne. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Schuster P. Synkope hos barn og unge voksne. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2250-2. PubMed 
 2. Salemo JC. Causes of syncope in children and adolescents. UpToDate, last updated Aug 09, 2021. UpToDate 
 3. Holt J, Nessestrand I. Synkope. Akuttveileder i pediatri. Sist revidert 2012. www.helsebiblioteket.no 
 4. van Dijk JG. Explaining syncope: faints need not confuse. Europace 2005; 7: 392-5. PubMed 
 5. Friedman KG, Alexander ME. Chest pain and syncope in children: a practical approach to the diagnosis of cardiac disease. J Pediatr 2013; 163:896. PubMed 
 6. Strieper MJ. Distinguishing benign syncope from life-threatening cardiac causes of syncope. Semin Pediatr Neurol 2005; 12:32. PubMed 
 7. Tretter JT, Kavey RW. Distinguishing cardiac syncope from vasovagal syncope in a referral population. J Pediatr. 2013;163:1618-1623. PubMed 
 8. Mivelaz Y, Di Bernardo S, Pruvot E, et al. Brugada syndrome in childhood: a potential fatal arrhythmia not always recognised by paediatricians. A case report and review of the literature. Eur J Pediatr 2006; 165:507. PubMed 
 9. Probst V, Denjoy I, Meregalli PG, et al. Clinical aspects and prognosis of Brugada syndrome in children. Circulation 2007; 115:2042. Circulation 
 10. Cooper P (Chairman). NICE clinical guideline 109, Transient loss of consciousness (‘blackouts’) management in adults and young people. London: National Institute for Health and Clinical Excellence, MidCity Place, 71 High Holborn, London WC1V 6NA, 2010.
 11. Haugaa KH, Berge KE, Fruh A et al. Kardiale kanalopatier - diagnostikk og behandling. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2778-81. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 12. Benditt DG, Sutton R. Tilt-table testing in the evaluation of syncope. J Cardiovasc Electrophysiol 2005; 16: 356-8. PubMed 
 13. Leung AKC, Leung AAM, Wong AHC, Hon KL. Breath-Holding Spells in Pediatrics: A Narrative Review of the Current Evidence. Curr Pediatr Rev. 2019;15(1):22-29. PMID: 30421679 PubMed