Hopp til hovedinnhold

Bilyd hos barn, veiviser

Bilyd over hjertet er et vanlig (50-90 prosent) funn hos barn. Opptil 80 prosent av skolebarn kan ha hjertebilyd under visse omstendigheter, mens færre enn 1 prosent har feil med hjertet.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/barn/bilyd-hos-barn-veiviser/ 

Hva er bilyd over hjertet?

Hyppig brukte betegnelser

Hvorfor dannes bilyder?

Forekomst

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

Sjeldnere årsaker

Når bør dere søke lege?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Bilyd over hjertet hos barn. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Biancaniello T. Innocent murmurs. Circulation 2005; 111: e20–e22.
 2. Norgård G, Greve G, Rosland GA, Berg A. Henvisningspraksis og klinisk vurdering av bilyder hos barn. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 996-8 Tidsskrift for Den norske legeforening 
 3. Frank JE, Jacobe KM. Evaluation and management of heart murmurs in children. Am Fam Physician 2011; 84: 793-800. American Family Physician 
 4. Advani N, Menahem S, Wilkinson JL. The diagnosis of innocent murmurs in childhood. Cardiol Young 2000; 10: 340-2. PubMed 
 5. Poddar B, Basu S. Approach to a child with a heart murmur. Indian J Pediatr 2004; 71: 63-6. PubMed 
 6. UpToDate. Approach to the infant or child with a cardiac murmur. Last updated april 21, 2021. Siden lest 22.03.2022 www.uptodate.com 
 7. Kang G, Xiao J, Wang Y, et al. Prevalence and clinical significance of cardiac murmurs in schoolchildren. Arch Dis Child 2015; 100: 1028. pmid: 26070974 PubMed 
 8. Berg A, Greve G, Hirth A, Rosland GA, Norgård G. Vurdering av barn med hjertebilyder. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1000-3 Tidsskrift for Den norske legeforening 
 9. Norsk barnelegeforening. Generell veileder - Hjerte- og karsykdommer. Bilyder, hvem skal utredes? Revidert 2017. Siden lest 22.02.2022 www.helsebiblioteket.no 
 10. Dahl LB, Hasvold P, Arild E et al. Kan hjertebilyder evalueres med telemedisin? Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 3021-3. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 11. Ilina MV, Kepron CA, Taylor GP, et al. Undiagnosed heart disease leading to sudden unexpected death in childhood: a retrospective study. Pediatrics 2011; 128:e513. Pediatrics 
 12. Thangaratinam S, Brown K, Zamora J, et al. Pulse oximetry screening for critical congenital heart defects in asymptomatic newborn babies: a systematic review and meta-analysis . Lancet 2012. DOI:10.1016/S0140-6736(12)60107-X. DOI 
 13. Macicek SM, Macias CG, Jefferies JL, Kim JJ, Price JF. Acute heart failure syndromes in the pediatric emergency department. Pediatrics 2009; 124: e898-e904.
 14. Smythe JF, Teixera OHP, Vlad P, Demers PP, Feldman W. Initial evaluation of heart murmurs: are laboratory tests necessary? Pediatrics 1990; 86: 497 - 500. Pediatrics 
 15. Yi MS, Kimball TR, Tsevat J, Mrus JM, Kotagal UR. Evaluation of heart murmurs in children: cost-effectiveness and practical implications. J Pediatr 2002; 141: 504-11. PubMed 
 16. Maron BJ, Friedman RA, Kligfield P, et al. Assessment of the 12-lead ECG as a screening test for detection of cardiovascular disease in healthy general populations of young people (12-25 Years of Age): a scientific statement from the American Heart Association and the American College of Cardiology. Circulation 2014; 130:1303. Circulation 
 17. Holmstrøm H, Thaulow E. Ekko for alle barn med bilyd?. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 994. PubMed 
 18. Geggel RL, Horowitz LM, Brown EA et al. Parental anxiety associated with referral of a child to pediatric cardiologist for evaluation of a Still's murmur. J Pediatr 2002; 140: 747-52. PubMed 
 19. Giuffre RM, Walker I, Vaillancourt S et al. Opening Pandoras's box: parental anxiety and the assessment of childhood murmurs. Can J Cardiol 2002; 18: 406-14. PubMed