Hopp til hovedinnhold

Diaré, kronisk, barn, veiviser

Kronisk diaré hos barn defineres som mer enn tre daglige tømminger av løs avføring i mer enn fire uker.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/magetarm/diare-kronisk-barn-veiviser/ 

Hva er kronisk diaré?

Forekomst

Vurdering av kronisk diaré

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

Sjeldne årsaker

Hva kan du gjøre selv?

Når bør du søke lege?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Diaré, kronisk, barn. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Juckett G, Trivedi R. Evaluation of chronic diarrhea. Am Fam Physician. 2011;84(10):1119-1126. PubMed 
  2. Gibbons T, Fuchs GJ. Chronic enteropathy: clinical aspects. Nestle Nutr Workshop Ser Pediatr Program 2007; 59:89. PubMed 
  3. Schiller LR, Pardi DS, Sellin JH. Chronic Diarrhea: Diagnosis and Management. Clin Gastroenterol Hepatol 2017; 15:182. PMID 27496381
  4. Posovszky C. Congenital intestinal diarrhoeal diseases: A diagnostic and therapeutic challenge. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2016 Apr;30(2):187-211. Epub 2016 Mar 11.pmid: 27086885 PubMed 
  5. Kellermayer R, Shulman RJ. Overview of the causes of chronic diarrhea in children in resource-rich settings. UpToDate, last updated May 11, 2020. UpToDate 
  6. Norsk barnelegeforening. Kronisk diare hos barn. Generell veileder i pediatri. Nettversjon per oktober 2021. www.helsebiblioteket.no 
  7. Hyman PE, Milla PJ, Benninga MA, et al. Childhood functional gastrointestinal disorders: neonate/toddler. Gastroenterology 2006; 130: 1519. Gastroenterology 
  8. Vernacchio L, Vezina RM, Mitchell AA, et al. Characteristics of persistent diarrhea in a community-based cohort of young US children. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2006; 43: 52. PubMed 
  9. Gibbons T, Fuchs GJ. Chronic enteropathy: clinical aspects. Nestle Nutr Workshop Ser Pediatr Program 2007; 59: 89. PubMed