Hopp til hovedinnhold

Er barnet alvorlig sykt?

Små barn kan ikke gjøre rede for seg, og de har et begrenset ordforråd til å forklare sine plager. Hvilke symptomer og tegn kan tyde på at barnet er alvorlig sykt?

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/barn/er-barnet-alvorlig-sykt/ 

Hva er alvorlig sykdom?

Hva skal dere se etter?

Hva kan dere gjøre selv?

Når bør dere kontakte lege?

Du kan bekymre deg litt mindre dersom barnet

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Behandling

Vil du vite mer?