Hopp til hovedinnhold

Feber hos småbarn, veiviser

Hva er feber? Hvorfor oppstår feber, og hva er vanlige årsaker til feber hos småbarn?

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/barn/feber-hos-smabarn-veiviser/ 

Hva er feber?

Definisjoner

Forekomst

Hvor sykt er et barn med feber?

Hvorfor oppstår feber?

Vanlige årsaker til feber

Kortvarig feber, vanligvis kortere enn 3 dager

Feber varighet 4-14 dager

Sjeldnere årsaker

Kortvarig feber

Feber i 4-14 dager

Langvarig feber, mer enn 14 dager

Hva kan dere gjøre selv?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Innleggelse på sykehus