Hopp til hovedinnhold

Kramper hos barn, veiviser

Kramper er stramninger i muskulatur og er et tegn på en underliggende sykdom.

Sist oppdatert: Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/barn/kramper-hos-barn-veiviser/ 

Hva er kramper?

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

Sjeldnere årsaker

Hva kan du/dere gjøre selv?

Når bør du/dere søke lege?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Krampeanfall. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Realfsen MS1, Bø SM1, Lossius MI2, Nakken KO2. Førstegangs generalisert tonisk-klonisk krampeanfall. Tidsskr Nor Laegeforen 2015;135(14):1256-8. doi: 10.4045/tidsskr.14.0654 DOI 
 2. Krumholz A, Shinnar S, French J, Gronseth G, Wiebe S, Cole AJ, Cascino GD. Evidence-based guideline: Management of an unprovoked first seizure in adults: Report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Epilepsy Society.. Neurology 2015; 85(17):1526-7. pmid:26503589 PubMed 
 3. Schachter SC. Evaluation and management of the first seizure in adults. UpToDate, last updated Apr 29, 2022. UpToDate 
 4. Rowland K, Lambert CE Jr. Evaluation After a First Seizure in Adults. Am Fam Physician. 2022;105(5):507-513. PubMed 
 5. Sen A, Jette N, Husain M, Sander JW. Epilepsy in older people. Lancet. 2020;395(10225):735-748. PubMed 
 6. Huff JS, Murr N. Seizure. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; May 8, 2022. PMID: 28613516 PubMed 
 7. Hauser WA, Beghi E. First seizure definitions and worldwide incidence and mortality. Epilepsia. 2008;49(suppl 1):8-12. PMID: 18184148 PubMed 
 8. Kaur S, Garg R, Aggarwal S, et al.; Adult onset seizures: clinical, etiological, and radiological profile. J Family Med Prim Care. 2018;7(1):191-197. PubMed 
 9. Gavvala JR, Schuele SU. New-onset seizure in adults and adolescents: a review. JAMA. 2016;316(24):2657-2668. PubMed 
 10. Rizvi S, Ladino LD, Hernandez-Ronquillo L, et al.; Epidemiology of early stages of epilepsy: risk of seizure recurrence after a first seizure. Seizure. 2017;49:46-53. PubMed 
 11. Lund C, Haraldsen I, Lossius MI, et al. Psykogene ikke-epileptiske anfall. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2348-51. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 12. Sheldon RJG, Agrawal N. Functional non-epileptic attacks: essential information for psychiatrists. BJPsych Bull. 2019 Aug; 43(4): 182–187. doi: 10.1192/bjb.2019.34. DOI 
 13. McKeon A, Vaughan C, Delanty N. Seizure versus syncope. Lancet Neurol 2006; 5: 171-80. PubMed 
 14. Abubakr A, Wambacq I. Diagnostic value of serum prolactin levels in PNES in the epilepsy monitoring unit. Neurol Clin Pract. 2016;6(2):116-119. PubMed 
 15. Lee RK, Burns J, Ajam AA, et al; Expert Panel on Neurological Imaging; ACR appropriateness criteria: seizures and epilepsy. J Am Coll Radiol. 2020;17(5S):S293-S304. PMID: 32370973 PubMed 
 16. Bernasconi A, Cendes F, Theodore WH, et al.; Recommendations for the use of structural magnetic resonance imaging in the care of patients with epilepsy: a consensus report from the International League Against Epilepsy Neuroimaging Task Force. Epilepsia. 2019;60(6):1054-1068. PubMed 
 17. Krumholz A, Wiebe S, Gronseth GS, et al.; Evidence-based guideline: management of an unprovoked first seizure in adults: report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Epilepsy Society. Epilepsy Curr. 2015;15(3):144-152. PubMed 
 18. Marson A, Jacoby A, Johnson A, Kim L, Gamble C, Chadwick D, for the Medical Research Council MESS Study Group. Immediate versus deferred antiepileptic drug treatment for early epilepsy and single seizures: a randomised controlled trial. Lancet 2005; 365: 2007-13. PubMed