Hopp til hovedinnhold

Magesmerter, akutte hos barn, veiviser

Magesmerter hos barn - hvilke årsaker krever behandling?

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/barn/magesmerter-akutte-hos-barn-veiviser/ 

Hva er akutte magesmerter hos barn?

Diagnostiske vurderinger knyttet til alder

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker som krever behandling

Vanlige årsaker som ikke krever behandling

Sjeldne årsaker

Hva kan du/dere gjøre selv?

Når bør du søke lege?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Magesmerter, akutte. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Bjerkeset T, Havik S, Moen Aune K-E, Rosseland A. Akutte buksmerter som årsak til innleggelse. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1602-4. PubMed 
 2. Cartwright SL, Knudson MP. Evaluation of acute abdominal pain in adults. Am Fam Physician 2008; 77: 971-8. PubMed 
 3. Kamin RA, Nowicki TA, Courtney DS, Powers RD. Pearls and pitfalls in the emergency department evaluation of abdominal pain. Emerg Med Clin North Am 2003; 21: 61-72. PubMed 
 4. Scott AJ, Mason SE, Arunakirinathan M, et al. Risk stratification by the Appendicitis Inflammatory Response score to guide decision-making in patients with suspected appendicitis. Br J Surg. 2015 Apr;102(5):563-72. PubMed 
 5. Babu K. A study on efficacy of Alvarado scoring in early diagnosis of acute appendicitis. J Evid Based Med. 2016;3(20):848-56. PubMed 
 6. Srinivasan R, Greenbaum DS. Chronic abdominal wall pain: a frequently overlooked problem. Practical approach to diagnosis and management. Am J Gastroenterol 2002; 97: 824-30. PubMed 
 7. Kessler N, Cyteval C, Gallix B, et al. Appendicitis: evaluation of sensitivity, specificity, and predictive values of US, Doppler US, and laboratory findings. Radiology 2004; 230: 472-8. Radiology 
 8. Rompianesi G, Hann A, Komolafe O, Pereira SP, Davidson BR, Gurusamy KS. Serum amylase and lipase and urinary trypsinogen and amylase for diagnosis of acute pancreatitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 4. Art. No.: CD012010. DOI: 10.1002/14651858.CD012010.pub2. DOI 
 9. Frank B, Gottlieb K. Amylase normal, lipase elevated: is it pancreatitis? A case series and review of the literature. Am J Gastroenterol 1999; 94: 463-9. PubMed 
 10. Lindelius A, Törngren S, Pettersson H, et al. Role of surgeon-performed ultrasound on further management of patients with acute abdominal pain: a randomised controlled clinical trial. Emerg Med J 2009;26:561-566. PubMed 
 11. Lameris W, Van Randen A, van Es HW, et al, for the OPTIMA study group. Imaging strategies for detection of urgent conditions in patients with acute abdominal pain: diagnostic accuracy study. BMJ 2009; 339: b2431. BMJ (DOI) 
 12. Cartwright SL, Knudson MP. Diagnostic imaging of acute abdominal pain in adults. Am Fam Physician. 2015 Apr 1;91(7):452-459.
 13. Gerhardt RT, Nelson BK, Keenan S, Kernan L, MacKersie A, Lane MS. Derivation of a clinical guideline for the assessment of nonspecific abdominal pain: the Guideline for Abdominal Pain in the ED Setting (GAPEDS) phase I study. Am J Emerg Med 2005; 23: 709-17. American Journal of Emergency Medicine 
 14. Kilpatrick CC, Monga M. Approach to the acute abdomen in pregnancy. Obstet Gynecol Clin North Am. 2007 Sep;34(3):389-402. PubMed 
 15. Krajewski S, Brown J, Phang PT, et al. Impact of computed tomography of the abdomen on clinical outcomes in patients with acute right lower quadrant pain: a meta-analysis. Can J Surg 2011;54:43-53. PubMed 
 16. Hansson L-E. Smärtstillning vid akut buksmärta. Läkartidningen 2004; 101: 1254-5.
 17. Manterola C, Vial M, Moraga J, Astudillo P. Analgesia in patients with acute abdominal pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 1. Art. No.: CD005660. DOI: 10.1002/14651858.CD005660.pub3. DOI 
 18. Leath CA, Lowery WJ, Ra JH. Assessment of acute abdomen. BMJ Best Practice, last updated August 2018.
 19. Gaitán HG, Reveiz L, Farquhar C, Elias VM. Laparoscopy for the management of acute lower abdominal pain in women of childbearing age. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 5. Art. No.: CD007683. DOI: 10.1002/14651858.CD007683.pub3. DOI