Hopp til hovedinnhold

Pubertet, forsinket

Puberteten markerer starten på kjønnsmodningen, og høydeveksten gjør seg mer eller mindre ferdig i denne perioden. Tidspunkt for start og slutt av puberteten varierer mye fra barn til barn.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/barn/pubertet-forsinket/ 

Hva er forsinket pubertet?

Hvordan vet man om puberteten har startet?

Årsaker til forsinket pubertet?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Henvisning til spesialist eller innleggelse i sykehus

Behandling av forsinket pubertet

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Forsinket pubertet. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Júlíusson PB, Bjørndalen H, Hansen EV, et al. Manglende eller forsinket pubertet. Veileder i generell pediatri. Norsk barnelegeforening. Revidert 2017.
 2. Palmert MR, Dunkel L. Clinical practice. Delayed puberty. N Engl J Med 2012; 366: 443-53. PubMed 
 3. Abitbol L, Zborovski S, Palmert MR. Evaluation of delayed puberty: what diagnostic tests should be performed in the seemingly otherwise well adolescent? Arch Dis Child. 2016;101(8):767–771. PMID: 27190100 PubMed 
 4. Maggi M, Buvat J. Standard Operating Procedures: Pubertas Tarda/Delayed Puberty-Male. J Sex Med 2012;DOI: 10.1111/j.1743-6109.2012.02678.x. DOI 
 5. Lawaetz JG, Hagen CP, Mieritz MG, Blomberg Jensen M, Petersen JH, Juul A. Evaluation of 451 Danish boys with delayed puberty: diagnostic use of a new puberty nomogram and effects of oral testosterone therapy. J Clin Endocrinol Metab. 2015;100(4):1376–1385. PMID: 25594861 PubMed 
 6. Klein DA, Emerick JE, Sylvester JE, Vogt KS. Disorders of Puberty: An Approach to Diagnosis and Management. Am Fam Physician. 2017;96(9):590-599. PMID: 29094880 PubMed 
 7. Chulani VL, Gordon LP. Adolescent growth and development. Prim Care. 2014;41(3):465–487. PMID: 25124201 PubMed 
 8. Kaplowitz P, Bloch C; Section on Endocrinology, American Academy of Pediatrics. Evaluation and referral of children with signs of early puberty. Pediatrics. 2016;137(1):1–6. PMID: 26668298 PubMed 
 9. De Leonibus C, Marcovecchio ML, Chiavaroli V, de Giorgis T, Chiarelli F, Mohn A. Timing of puberty and physical growth in obese children: a longitudinal study in boys and girls. Pediatr Obes. 2014;9(4):292–299. PMID: 23713062 PubMed 
 10. Barstow C, Rerucha C. Evaluation of short and tall stature in children. Am Fam Physician. 2015;92(1):43–50. PMID: 26132126 PubMed 
 11. Villanueva C, Argente J. Pathology or normal variant: what constitutes a delay in puberty? Horm Res Paediatr. 2014;82(4):213–221. PMID: 25011467 PubMed