Hopp til hovedinnhold

Falsk krupp

Falsk krupp er en virussykdom som gir hevelse av slimhinner i øvre luftveier og kan medføre symptomer fra det trange området like nedenfor stemmebåndene hos småbarn. Typisk er heshet, en karakteristisk hard og "gjøende" hoste og anstrengt pust.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/infeksjoner/falsk-krupp/ 

Hva er falsk krupp?

Årsak

Diagnostikk

Behandling

Hjemmebehandling

Hos lege eller i sykehus

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Falsk krupp. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Smith DK, McDermott AJ, Sullivan JF. Croup: Diagnosis and Management. Am Fam Physician 2018; 97: 575-80. pmid:29763253 PubMed 
 2. Døllner H, Bains G, Hamidi P et al. Akutt laryngitt. Akuttveileder i pediatri. Sist revidert 2022. www.helsebiblioteket.no 
 3. Bjornson CL, Johnson DW. Croup. Lancet 2008; 371: 329-39. PubMed 
 4. Gates A, Gates M, Vandermeer B, Johnson C, Hartling L, Johnson DW, Klassen TP. Glucocorticoids for croup in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 8. Art. No.: CD001955. DOI: 10.1002/14651858.CD001955.pub4 DOI 
 5. Weinberg GA, Hall CB, Iwane MK, et al. Parainfluenza virus infection of young children: estimates of the population-based burden of hospitalization. J Pediatr 2009; 154: 694. pmid:19159905 PubMed 
 6. Kristoffersen AW, Nordbø SA, Rognlien AG et. al. Coronavirus Causes Lower Respiratory Tract Infections Less Frequently Than RSV in Hospitalized Norwegian Children. Pediatr Infect Dis J 2010. PMID: 21057374 PubMed 
 7. Risnes KR, Radtke A, Nordbø SA et. al. Human metapneumovirus--occurrence and clinical significance. Tidsskr Nor Laegeforen 2005; 125: 2769-72. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 8. Bjornson C, Johnson D. Croup. BestPractice, last updated June 04, 2014.
 9. Bjornson CL, Klassen TP, Williamson J, et al. A randomized trial of a single dose of oral dexamethasone for mild croup. N Engl J Med 2004; 351: 1306-13. PubMed 
 10. Parker CM, Cooper MN. Prednisolone Versus Dexamethasone for Croup: a Randomized Controlled Trial. Pediatrics 2019; 144: e20183772. pmid:31416827 PubMed 
 11. Berg A, Furu K, Einen M, Spigset O. Bør barn behandles med efedrin mikstur?. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 2474–5. tidsskriftet.no 
 12. Bjornson C, Russell K, Vandermeer B, Klassen TP, Johnson DW. Nebulized epinephrine for croup in children. Cochrane Database of Syst Rev 2013, Issue 10. Art. No.: CD006619. DOI: 10.1002/14651858.CD006619.pub3 DOI