Hopp til hovedinnhold

Den femte barnesykdom (erythema infectiosum)

Den femte barnesykdom, erythema infectiosum, er en virussykdom med utslett, forårsaket av et parvovirus (B19). Sykdommen opptrer ofte som små epidemier, særlig vinter og vår.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/infeksjoner/femte-barnesykdom-eryt-inf/ 

Hva er den femte barnesykdom?

Infeksjon hos gravide

Symptomer

Smitte

Behandling

Dagmamma/barnehage

Ved graviditet

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Femte barnesykdom (eryth. inf.). Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Ebbing C, Njølstad G, Kiserud T. Parvovirus B19-infeksjon - en livstruende fostersykdom. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2354-6. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 2. Stray-Pedersen B, Hordnes K, Hoddevik G, Michelsen H. Parvovirus B 19. Veileder i fødselshjelp 2014. Norsk gynekologisk forening og Den norske legeforening
 3. Fean WS, Yee CF, Cincotta RB et al. Human parvovirus B19 infection in pregnancy: should screening be offered to the low-risk population? Aust N Z J Obstet Gynaecol 2002; 42: 347-51. PubMed 
 4. Heegaard ED, Brown KE. Human parvovirus B19. Clin Microbiol Rev 2002; 15: 485-505. PubMed 
 5. Broliden K. Parvovirus B19-infektion - en riskfaktor under graviditet. Asymptomatic sjukdomsförlopp försvårar prevention och behandling. Läkartidningen 2003; 100: 222-4.
 6. Enders M, Weidner A, Zoellner I, et al. Fetal morbidity and mortality after acute human parvovirus B19 infection in pregnancy: prospective evaluation of 1018 cases. Prenat Diagn 2004; 24: 513. pmid:15300741 PubMed 
 7. Tolfvenstam T, Papadogiannakis N, Norbeck O et al. Frequency of human parvovirus B19 infection in intrauterine fetal death. Lancet 2001; 357: 1494-7. PubMed 
 8. Dembinski J, Haverkamp F, Maara H et al. Neurodevelopmental outcome after intrauterine red cell transfusion for parvovirus B19-induced fetal hydrops. BJOG 2002; 109: 1232-4. PubMed 
 9. Nyman M, Skjoldebrand-Sparre L. Parvovirus B19. www.infpreg.com (8.9.2003).
 10. Folkehelseinstituttet. Erythema infectiosum (femte barnesykdom, parvovirus B19) - veileder for helsepersonell. Smittevernveilederen. Sist oppdatert 06.02.2019. Siden lest 20.01.2021 fhi.no 
 11. Lauren CT. Erythema infectiosum. Best Practice, last updated Oct 29, 2014.
 12. Cosmi E, Mari G, Delle CL et al. Noninvasive diagnosis by Doppler ultrasonography of fetal anemia resulting from parvovirus infection. Am J Obstet Gynecol 2002; 187: 1290-3. pmid:12439522 PubMed 
 13. Teixeira JM, Duncan K, Letsky E et al. Middle cerebral artery peak systolic velocity in the prediction of fetal anemia. Ultrasound Obstet Gynecol 2000; 15: 205-8. PMID: 10846775 PubMed