Hopp til hovedinnhold
Antallet pasienter med røde hunder er drastisk redusert etter at vaksinasjonsprogrammet mot sykdommen ble startet.
Antallet pasienter med røde hunder er drastisk redusert etter at vaksinasjonsprogrammet mot sykdommen ble startet.

Røde hunder

Røde hunder er en barnesykdom med utslett og feber. Den forårsakes av rubellaviruset (rubella er det latinske navnet på røde hunder).

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/infeksjoner/rode-hunder/ 

Hva er røde hunder?

Årsak

Diagnostikk

Behandling

Barnehage/dagmamma

Vaksinasjon

Prognose

Kan man få røde hunder flere ganger?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Røde hunder. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Banatvala JE, Brown DWG. Rubella. Lancet 2004; 363: 1127-37. PubMed 
  2. Ezike E. Pediatric rubella. Medscape, last updated Dec 18, 2014 .
  3. Smittevernveilederen. Rubella (røde hunder) - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 04.04.2019.
  4. Riley LE. Rubella in pregnancy. UpToDate, last updated March 06, 2014. UpToDate 
  5. Morgan-Capner P, Crowcroft N, and the PHLS Joint Working Party of the Advisory Committees of Virology and Vaccines and Immunisation. Guidelines on the management of, and exposure to, rash illness in pregnancy (including consideration of relevant antibody screening programmes in pregnancy). Commun Dis Public Health 2002; 5: 59-71. PubMed 
  6. Barlinn R, Dudmann S, Riise ØR, Nøkleby H. Immunitet mot rubella (røde hunder) - en litteraturgjennomgang med anbefalinger. Folkehelseinstituttet 2016 www.fhi.no