Hopp til hovedinnhold

Sjette barnesykdom

Sjette barnesykdom rammer så godt som alle barn og er ufarlig. Det er en mild virussykdom som gir feber med etterfølgende utslett. Hyppigst i aldersgruppen 1/2-3 år.

Den sjette barnesykdommen skyldes et herpesvirus.

Sist oppdatert: Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/infeksjoner/fjerde-barnesykdom-exant-sub/ 

Hva er den sjette barnesykdom?

Årsak

Symptomer

Behandling

Forløp

Barnehage/dagmamma

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Exanthema subitum. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Mullins TB, Krishnamurthy K. Roseola Infantum. StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan. 2021 Jul 10. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov 
  2. Stone RC, Micali GA, Schwartz RA. Roseola infantum and its causal human herpesviruses. Int J Dermatol. 2014 Apr;53(4):397-403. PubMed 
  3. Tesini BL, Epstein LG, Caserta MT. Clinical impact of primary infection with roseoloviruses. Curr Opin Virol. 2014 Dec;9:91-6. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov 
  4. Tremblay C, Brady MT. Roseola infantum (exanthem subitum). UpToDate, last updated June 03, 2021. UpToDate