Hopp til hovedinnhold
Skarlagensfeber smitter ved dråpe- og kontaktsmitte. Inkubasjonstiden er vanligvis 1-3 døgn.
Skarlagensfeber smitter ved dråpe- og kontaktsmitte. Inkubasjonstiden er vanligvis 1-3 døgn.

Skarlagensfeber

Sist oppdatert: Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/infeksjoner/skarlagensfeber/ 

Hva er skarlagensfeber?

Årsak

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Skarlagensfeber. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Smittevernveilederen. Streptokokk gruppe A-infeksjon - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 16.12.2022. www.fhi.no 
  2. Sotoodian B. Scarlet fever. Medscape, last updated Nov 09, 2015 .
  3. de Dios Javierre B, García Ventura M, Arrudi Moreno M, García Vera C. Escarlatina de repetición: una entidad frecuente Recurrent scarlet fever: A common entity. An Pediatr (Barc). 2017 Oct;87(4):232-233. Spanish. doi: 10.1016/j.anpedi.2017.01.003. Epub 2017 Feb 14. PMID: 28214258 PubMed 
  4. Helsedirektoratet (2022). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 07. september 2022, lest 01. februar 2023). www.helsedirektoratet.no