Hopp til hovedinnhold

Skarlagensfeber

Skarlagensfeber, scarlatina, er en halsbetennelse forårsaket av streptokokkbakterier som i tillegg fører til et rødt utslett på kroppen.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/infeksjoner/skarlagensfeber/ 

Hva er skarlagensfeber?

Årsak

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Skarlagensfeber. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Smittevernveilederen. Streptokokk gruppe A-infeksjon - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 18.06.2019. www.fhi.no 
  2. Sotoodian B. Scarlet fever. Medscape, last updated Nov 09, 2015 .
  3. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
  4. Høye S, Fossum GH. Streptokokkhalsinfeksjon og skarlagensfeber. Linbæk M (red.). Nasjonal retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Siste oppdatert 16.06.2020. www.antibiotikaiallmennpraksis.no