Hopp til hovedinnhold
Epiglottitt er en alvorlig tilstand som krever innleggelse i sykehus.
Epiglottitt er en alvorlig tilstand som krever innleggelse i sykehus.

Akutt betennelse i strupelokket

Epiglottitt er en bakterieinfeksjon i nedre del av svelget som fører til betennelse og hevelse av strupelokket (epiglottis). Sykdommen rammet tidligere særlig barn i alderen 2-6 år, men er  nær utryddet hos barn etter innføring av Hib-vaksine

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/infeksjoner/strupelokkbetennelse-epiglotitt-akutt/ 

Hva er epiglottitt?

Årsak

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Epiglottitt, akutt. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Baird SM, Marsh PA, Padiglione A, et al. Review of epiglottitis in the post Haemophilus influenzae type-b vaccine era. ANZ J Surg 2018; 88: 1135–40. PMID: 30207030 PubMed 
  2. Sideris A, Holmes TR, Cumming B, et al. A systematic review and meta-analysis of predictors of airway intervention in adult epiglottitis. Laryngoscope 2020; 130: 465–73. PMID: 31173373 PubMed 
  3. Guldfred LA, Lyhne D, Becker BC. Acute epiglottitis: epidemiology, clinical presentation, management and outcome. J Laryngol Otol 2008; 122: 818. PubMed 
  4. Shah RK, Roberson DW, Jones DT. Epiglottitis in the Hemophilus influenzae type B vaccine era: changing trends. Laryngoscope 2004; 114: 557. PubMed 
  5. Briem B, Thorvardsson O, Petersen H. Acute epiglottitis in Iceland 1983-2005. Auris Nasus Larynx, 2009; 36:46-52. PMID: 18502071 PubMed 
  6. Bizaki AJ, Numminen J, Vasama JP, et al. Acute supraglottitis in adults in Finland: review and analysis of 308 cases. Laryngoscope, 2011;121(10):2107-13. PMID: 21898436 PubMed 
  7. Tsai YT, Huang EI, Chang GH et al. Risk of acute epiglottitis in patients with preexisting diabetes mellitus: A population-based case-control study. PLoS One 2018; 13: e0199036. PMID: 29889887 PubMed 
  8. Galitz YS, Shoffel-Havakuk H, Cohen O, et al. Adult acute supraglottitis: Analysis of 358 patients for predictors of airway intervention. Laryngoscope 2017; 127: 2106–12. PMID: 28493349 PubMed 
  9. Helsedirektoratet. Epiglotitt. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Helsedirektoratet, Oslo. Sist oppdatert 15.03.2022. Siden lest 19.09.2022 helsedirektoratet.no 
  10. Buserud Ø, Engesæter IØ, Mjelle KE, Kristensen F, Wendelbo Ø. Epiglottitt. Tidsskr Nor Legeforen 2020. PMID: 32998500 PubMed