Hopp til hovedinnhold
Ved øvre urinveisinfeksjon kan forløpet være akutt med høy feber, dårlig allmenntilstand, oppkast, diaré og magesmerter.
Ved øvre urinveisinfeksjon kan forløpet være akutt med høy feber, dårlig allmenntilstand, oppkast, diaré og magesmerter.

Urinveisinfeksjon hos barn

Infeksjoner i urinveiene deles vanligvis inn i øvre og nedre infeksjoner. Øvre infeksjoner er i nyrebekken og eventuelt i selve nyrevevet. Nedre infeksjoner er betennelse i blære og urinrør, og er en overflatisk infeksjon i slimhinnene.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/infeksjoner/urinveisinfeksjon-hos-barn/ 

Hva er urinveisinfeksjon hos barn ?

Årsak

Diagnostikk

Behandling

Barnehage/skole

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Urinveisinfeksjon hos barn. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Klingenberg C, Døllner H, Bjerre A. Urinveisinfeksjon. Akuttveileder i pediatri. Norsk barnelegeforening. Sist oppdatert 2020. Siden lest 05.05.2020.
 2. Leung AKC, Wong AHC, Leung AAM, Hon KL. Urinary Tract Infection in Children. Recent Pat Inflamm Allergy Drug Discov. 2019;13(1):2-18. PubMed 
 3. Simões e Silva AC, Oliveira EA. Update on the approach of urinary tract infection in childhood. J Pediatr (Rio J). 2015;91(6 Suppl 1):S2-S10.
 4. Expert Panel on Pediatric Imaging:, Karmazyn BK, Alazraki AL, et al. ACR Appropriateness Criteria® Urinary Tract Infection-Child. J Am Coll Radiol. 2017;14(5S):S362-S371.
 5. Shaikh N, Morone NE, Bost JE, Farrell MH. Prevalence of urinary tract infection in childhood: a meta-analysis. Pediatr Infect Dis J 2008; 27: 302-8. doi:10.1097/INF.0b013e31815e4122 DOI 
 6. Boon HA, Struyf T, Crèvecoeur J et al. Incidence rates and trends of childhood urinary tract infections and antibiotic prescribing: registry-based study in general practices (2000 to 2020). BMC Prim Care. 2022 Jul 20;23(1):177. PMID: 35858840 PubMed 
 7. Thaulow CM, Lindemann PC, Klingenberg C. Antibiotikaresistens ved urinveisinfeksjoner hos barn i Norge. E-pub. Tidsskr Nor Legeforen 2021. doi:10.4045/tidsskr.20.0889 DOI 
 8. National Institute for Health and Clinical Excellence. Urinary tract infection in under 16s: diagnosis and management. Published: 27 July 2022. www.nice.org.uk 
 9. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
 10. Shaikh KJ, Osio VA, Leeflang MM, et al. Procalcitonin, C-reactive protein, and erythrocyte sedimentation rate for the diagnosis of acute pyelonephritis in children. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Sep 10;9:CD009185. doi: 10.1002/14651858.CD009185.pub3. The Cochrane Library 
 11. Kaufman J, Fitzpatrick P, Tosif S, et al. Faster clean catch urine collection (Quick-Wee method) from infants: randomised controlled trial. BMJ 2017; 357: j1341. pmid:28389435 PubMed 
 12. Etoubleau C, Reveret M, Brouet D, et al. Moving from bag to catheter for urine collection in non-toilet-trained children suspected of having urinary tract infection: a paired comparison of urine cultures. J Pediatr 2009; 154: 803-6. PubMed 
 13. Yang S, Gill PJ, Anwar MR, et al. Kidney Ultrasonography After First Febrile Urinary Tract Infection in Children: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatr. Published online May 30, 2023. doi:10.1001/jamapediatrics.2023.1387 DOI 
 14. Fitzgerald A, Mori R, Lakhanpaul M, Tullus K. Antibiotics for treating lower urinary tract infection in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 8. Art. No.: CD006857. DOI: 10.1002/14651858.CD006857.pub2. The Cochrane Library 
 15. Krieger J. Urinary tract infections: what's new? J Urol 2002; 168: 2351 - 8. PubMed 
 16. Williams G, Hahn D, Stephens JH et al. Cranberries for preventing urinary tract infections. Cochrane Database of Systematic Reviews 2023, Issue 4. Art. No.: CD001321. DOI: 10.1002/14651858.CD001321.pub6 DOI 
 17. Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn. Dosering av Augmentin mikstur. Publisert 25.09.2019. www.legemidlertilbarn.no 
 18. Finnell SM, Carroll AE, Downs SM. Technical Report--Diagnosis and Management of an Initial UTI in Febrile Infants and Young Children. Pediatrics 2011; 128: e749. PMID: 21873694 PubMed 
 19. Hewitt IK, Pennesi M, Morello W, et al. Antibiotic Prophylaxis for Urinary Tract Infection-Related Renal Scarring: A Systematic Review. Pediatrics. 2017; 139 PMID: 28557737 PubMed 
 20. Williams G, Craig JC. Long-term antibiotics for preventing recurrent urinary tract infection in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 4. Art. No.: CD001534. DOI: 10.1002/14651858.CD001534.pub4. The Cochrane Library 
 21. The RIVUR Trial Investigators.Antimicrobial prophylaxis for children with vesicoureteral reflux. N Engl J Med 2014; doi: 10.1056/NEJMoa1401811 DOI 
 22. Craig JC, Simpson JM, Williams GJ, et al. Antibiotic prophylaxis and recurrent urinary tract infection in children. N Engl J Med 2009; 361: 1748-59. New England Journal of Medicine