Hopp til hovedinnhold

Urinveisinfeksjon hos barn

Infeksjoner i urinveiene deles vanligvis inn i øvre og nedre infeksjoner. Øvre infeksjoner er i nyrebekken og eventuelt i selve nyrevevet. Nedre infeksjoner er betennelse i blære og urinrør, og er en overflatisk infeksjon i slimhinnene.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/infeksjoner/urinveisinfeksjon-hos-barn/ 

Hva er urinveisinfeksjon hos barn ?

Årsak

Diagnostikk

Behandling

Barnehage/skole

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Urinveisinfeksjon hos barn. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Klingenberg C, Døllner H, Bjerre A. Urinveisinfeksjon. Akuttveileder i pediatri. Norsk barnelegeforening. Sist oppdatert 2020. Siden lest 05.05.2020.
 2. Marild S, Jodal U. Incidence rate of first-time symptomatic urinary tract infection in children under 6 years of age. Acta Paediatr 1998; 87: 549-52. PubMed 
 3. Shaikh N, Morone NE, Bost JE, Farrell MH. Prevalence of urinary tract infection in childhood: a meta-analysis. Pediatr Infect Dis J 2008; 27: 302-8. doi:10.1097/INF.0b013e31815e4122 DOI 
 4. Thaulow CM, Lindemann PC, Klingenberg C. Antibiotikaresistens ved urinveisinfeksjoner hos barn i Norge. E-pub. Tidsskr Nor Legeforen 2021. doi:10.4045/tidsskr.20.0889 DOI 
 5. Struthers S, Scanlon J, Parker K, Goddard J, Hallett R. Parental reporting of smelly urine and urinary tract infection. Arch Dis Child 2003; 88: 250-2. PubMed 
 6. National Institute for Health and Clinical Excellence. Urinary tract infection in children. London: NICE, 2007. Last updated: 31 October 2018. Accessed 02.03.2022 guidance.nice.org.uk 
 7. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
 8. Shaikh KJ, Osio VA, Leeflang MM, et al. Procalcitonin, C-reactive protein, and erythrocyte sedimentation rate for the diagnosis of acute pyelonephritis in children. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Sep 10;9:CD009185. doi: 10.1002/14651858.CD009185.pub3. The Cochrane Library 
 9. Kaufman J, Fitzpatrick P, Tosif S, et al. Faster clean catch urine collection (Quick-Wee method) from infants: randomised controlled trial. BMJ 2017; 357: j1341. pmid:28389435 PubMed 
 10. Etoubleau C, Reveret M, Brouet D, et al. Moving from bag to catheter for urine collection in non-toilet-trained children suspected of having urinary tract infection: a paired comparison of urine cultures. J Pediatr 2009; 154: 803-6. PubMed 
 11. Tran D, Muchant DG, Aronoff SC. Short-course versus conventional length antimicrobial therapy for uncomplicated lower urinary tract infections in children: a meta-analysis of 1279 patients. J Pediatr 2001;139:93-9. PubMed 
 12. Michael M, Hodson EM, Craig JC, et al. Short compared with standard duration of antibiotic treatment for urinary tract infection: a systematic review of randomized controlled trials. Arch Dis Child 2002;87:118-123. PubMed 
 13. Keren R, Chan E. A meta-analysis of randomized, controlled trials comparing short- and long-course antibiotic therapy for urinary tract infections in children. Pediatrics 2002;109: e70. Pediatrics 
 14. Fitzgerald A, Mori R, Lakhanpaul M, Tullus K. Antibiotics for treating lower urinary tract infection in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 8. Art. No.: CD006857. DOI: 10.1002/14651858.CD006857.pub2. The Cochrane Library 
 15. Krieger J. Urinary tract infections: what's new? J Urol 2002; 168: 2351 - 8. PubMed 
 16. Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn. Dosering av Augmentin mikstur. Publisert 25.09.2019. www.legemidlertilbarn.no 
 17. Montini G, Rigon L, Zucchetta P, et al, for the IRIS Group. Prophylaxis after first urinary tract infection in children? A multicenter, randomized, controlled, noninferiority trial. Pediatrics 2008; 122: 1064-71. Pediatrics 
 18. Finnell SM, Carroll AE, Downs SM. Technical Report--Diagnosis and Management of an Initial UTI in Febrile Infants and Young Children. Pediatrics 2011; 128: e749. PMID: 21873694 PubMed 
 19. Hewitt IK, Pennesi M, Morello W, et al. Antibiotic Prophylaxis for Urinary Tract Infection-Related Renal Scarring: A Systematic Review. Pediatrics. 2017; 139 PMID: 28557737 PubMed 
 20. Williams G, Craig JC. Long-term antibiotics for preventing recurrent urinary tract infection in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 4. Art. No.: CD001534. DOI: 10.1002/14651858.CD001534.pub4. The Cochrane Library 
 21. The RIVUR Trial Investigators.Antimicrobial prophylaxis for children with vesicoureteral reflux. N Engl J Med 2014; doi: 10.1056/NEJMoa1401811 DOI 
 22. Craig JC, Simpson JM, Williams GJ, et al. Antibiotic prophylaxis and recurrent urinary tract infection in children. N Engl J Med 2009; 361: 1748-59. New England Journal of Medicine 
 23. Bærheim A, Grude N. Cystitt. Lindbæk M (red.) Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet, sist oppdatert 13.06.2019. Siden besøkt 05.05.2020.
 24. Klingenberg C, Småbrekke L, Døllner H, Simonsen GS. Peroral antibiotikabehandling av urinveisinfeksjoner hos barn. Tidskr Nor Legeforen 2009; 129: 1342-4. PubMed