Hopp til hovedinnhold

Barneleukemi

Hvert år får i overkant av 200 barn i Norge en eller annen form for kreft. Vel 50 av disse får leukemi - en ondartet sykdom i kroppens blodceller.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/kreftsykdommer/barneleukemi/ 

Hva er leukemi hos barn?

Forekomst

Årsak

Diagnostikk

Behandling

Kjemoterapi

Andre behandlingsformer

Støttebehandling

Egenbehandling

Prognose

Komplikasjoner

Kontroller

Pasientorganisasjoner

Vil du vite mer?