Hopp til hovedinnhold
Når et spedbarn først blir forstoppet, kan det komme inn i en vond sirkel.
Når et spedbarn først blir forstoppet, kan det komme inn i en vond sirkel.

Forstoppelse hos spedbarn

Forstoppelse er en tilstand der avføringen blir fastere og hardere. Barnet plages eller har ubehag når det skal tømme tarmen, og det blir lengre mellom tarmtømningene.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/magetarm/forstoppelse-hos-spedbarn/ 

Årsak

Et brysternært barn

Et flaskeernært barn

Tarmtømninger hos spedbarn opptil 6 måneders alder

Tarmtømninger etter introduksjon av fast føde

En vond sirkel

Behandling

Masser barnets mage

Syklebevegelser

Gi barnet et bad

Ikke bruk termometeret for å stimulere til avføring

Påse at du lager morsmelkerstatningen riktig

Gi vann

Forebygging av forstoppelse

Enn om forstoppelsen fortsetter?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Forstoppelse hos barn. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Norsk barnelegeforening. Kronisk obstipasjon. Generell veileder i pediatri. Sist revidert 2017. Siden besøkt 03.09.2018. www.helsebiblioteket.no 
 2. Lindgren A. Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital. Veileder. Utredning og behandling av kroniskobstipasjon (KO), irritabel tarmsyndrom (IBS) med obstipasjonog enkoprese hos barn og unge i primærhelsetjenesten. Versjon 2. (12.05.22.) data.stolav.no 
 3. Informasjon til pasient, pårørende og lokal hjelpeapparat om kronisk forstoppelse og avføringsinkontinens hos barn og unge. St. Olavs hospital, Barne- og ungdomsklinikken, EQS. Siden besøkt 14.02.2023. data.stolav.no 
 4. Rajindrajith S, Devanarayana NM, Perera BJC, Benninga MA. Childhood constipation as an emerging public health problem. World J Gastroenterol. 2016 Aug 14; 22(30): 6864–6875. www.ncbi.nlm.nih.gov 
 5. Borowitz SM, Cox DJ, Kovatchev B, et.al. Treatment of childhood constipation by primary care physicians: efficacy and predictors of outcome. Pediatrics 2005; 115: 873-7. Pediatrics 
 6. Biggs WS, Dery WH. Evaluation and treatment of constipation in infants and children. Am Fam Physician 2006; 73: 469-77. PubMed 
 7. Sullivan PB. Gastrointestinal disorders in children with neurodevelopmental disabilities. Dev Disabil Res Rev 2008; 14: 128-36. PubMed 
 8. Norsk barnelegeforening. Gjør kloke valg. Siden besøkt 26.02.2021. www.legeforeningen.no 
 9. National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE clinical guideline 99 Constipation in children and young people, last updated July 2017. www.nice.org.uk 
 10. Piccoli de Mello P, Eifer DA, Daniel de Mello E. Use of fibers in childhood constipation treatment: systematic review with meta-analysis. J Pediatr (Rio J). 2018 Sep-Oct;94(5):460-470. Epub 2018 Feb 21. PMID: 29474804. PubMed 
 11. Wallace C, Sinopoulou V, Gordon M, Akobeng AK, Llanos-Chea A, Hungria G, Febo-Rodriguez L, Fifi A, Fernandez Valdes L, Langshaw A, Saps M. Probiotics for treatment of chronic constipation in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2022, Issue 3. Art. No.: CD014257. DOI: 10.1002/14651858.CD014257.pub2. Accessed 19 April 2022. The Cochrane Library 
 12. Bongers ME, van Wijk MP, Reitsma JB, Benninga MA. Long term prognosis for childhood constipation: clinical outcomes en adulthood. Pediatrics 2010; 126: 156-62. Pediatrics 
 13. Reuchlin-Vroklage LM, Bierma-Zeinstra S, Benninga MA, Berger MY. Diagnostic value of abdominal radiography in constipated children: a systematic review. Arch Pediatr Adolesc Med 2005; 159: 671-8. PubMed 
 14. Pijpers MA, Tabbers MM, Benninga MA, et.al. Currently recommended treatments of childhood constipation are not evidence based: a systematic literature review on the effect of laxative treatment and dietary measures. Arch Dis Child 2009; 94: 117-31. PubMed 
 15. Lee‐Robichaud H, Thomas K, Morgan J, Nelson RL. Lactulose versus Polyethylene Glycol for Chronic Constipation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 7. Art. No.: CD007570. DOI: 10.1002/14651858.CD007570.pub2. Accessed 14 February 2023. The Cochrane Library 
 16. Attaluri A, Donahoe R, Valestin J, Brown J, Rao SS. Randomised clinical trial: dried plums (prunes) vs. psyllium for constipation. Aliment Pharmacol Ther 2011; 33: 822-8. PubMed 
 17. Irastorza I, Ibañez B, Delgado-Sanzonetti L, Maruri N, Vitoria JC. Cow's-milk-free diet as a therapeutic option in childhood chronic constipation. J Pediatr Gastroenterol 2010; : PMID: 20453672. PubMed 
 18. Gordon M, MacDonald JK, Parker CE, Akobeng AK, Thomas AG. Osmotic and stimulant laxatives for the management of childhood constipation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD009118. DOI: 10.1002/14651858.CD009118.pub3 DOI