Hopp til hovedinnhold

Sykliske brekninger

Mange betrakter sykliske brekninger som en variant av migrene, men med intens kvalme og oppkast fremfor hodepine.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/magetarm/diverse/sykliske-brekninger/ 

Hva er sykliske brekninger

Årsak

Diagnosen

Behandling

Å leve med

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Sykliske brekninger. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Lee LY, Abbott L, Mahlangu B et al. The management of cyclic vomiting syndrome: a systematic review. Eur J Gastroenterol Hepatol 2012; 24: 1001-6. pmid:22634989 PubMed 
 2. Fitzpatrick E, Bourke B, Drumm B, Rowland M. The incidence of cyclic vomiting syndrome in children: population-based study. Am J Gastroenterol 2008; 103: 103. pmid:18070235 PubMed 
 3. Goldman RD. Cyclic vomiting syndrome in children. Can Fam Physician. 2021 Nov;67(11):837-838. PMID: 34772711 PubMed 
 4. Venkatesan T, Prieto T, Barboi A, et al. Autonomic nerve function in adults with cyclic vomiting syndrome: a prospective study. Neurogastroenterol Motil 2010; 22: 1303. pmid:20667005 PubMed 
 5. Li BU, Lefevre F, Chelimsky GG et al. North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition consensus statement on the diagnosis and management of cyclic vomiting syndrome. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2008; 47: 379-93. pmid:18728540 PubMed 
 6. Boles RG, Zaki EA, Lavenbarg T, et al. Are pediatric and adult-onset cyclic vomiting syndrome (CVS) biologically different conditions? Relationship of adult-onset CVS with the migraine and pediatric CVS-associated common mtDNA polymorphisms 16519T and 3010A. Neurogastroenterol Motil 2009; 21: 936. pmid:19368653 PubMed 
 7. Vikskjold FB, Bryn S, Karsten D, Russ K. Kronisk residiverende kvalme og oppkast. Sykliske brekninger (CVS=Cyclic Vomiting Syndrome). Norsk Barnelegeforening. Generell veielder i pediatri. Sist publisert 2018. www.helsebiblioteket.no 
 8. Hikita T, Kodama H, Kaneko S, et al. Sumatriptan as a treatment for cyclic vomiting syndrome: a clinical trial. Cephalalgia 2011; 31: 504. pmid:21147834 PubMed 
 9. Badihian N, Saneian H, Badihian S, Yaghini O. Prophylactic Therapy of Cyclic Vomiting Syndrome in Children: Comparison of Amitriptyline and Cyproheptadine: A Randomized Clinical Trial. Am J Gastroenterol. 2017. PMID: 28719594 PubMed 
 10. Hikita T, Kodama H, Ogita K, et al. Cyclic Vomiting Syndrome in Infants and Children: A Clinical Follow-Up Study. Pediatr Neurol 2016; 57: 29-33. pmid:26861170 PubMed 
 11. Tack J, Talley NJ, Camilleri M. Functional gastroduodenal disorders. Gastroenterology 2006; 130: 1466-79. pmid: 16678560 PubMed 
 12. Stanghellini V, Chan FK, Hasler WL, et al. Gastroduodenal Disorders. Gastroenterology 2016; 150: 1380-92. pmid:27147122 PubMed