Hopp til hovedinnhold

Lennox-Gastauts syndrom

Lennox-Gastaut syndrom er en sjelden og svært alvorlig tilstand. Tilstanden oppstår vanligvis i førskolealderen og medfører forsinket utvikling og hyppige epileptiske anfall som er vanskelige å behandle.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/nervesystemet/lennox-gastauts-syndrom/ 

Hva er Lennox-Gastaut syndrom?

Diagnosen

Behandling

Prognose

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Lennox-Gastauts syndrom. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Khan S, Al Baradie R. Epileptic encephalopathies: an overview. Epilepsy Res Treat. 2012;2012:403592. PubMed 
 2. Lund C, Brodtkorb E, Nakken KO. Lennox-Gastauts syndrom – forløp og behandling. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 24-7. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 3. Amrutkar C, Riel-Romero RM. Lennox Gastaut Syndrome. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; August 9, 2021. PMID: 30422560 PubMed 
 4. Bourgeois BF, Douglass LM, Sankar R. Lennox-Gastaut syndrome: a consensus approach to differential diagnosis. Epilepsia. 2014 Sep;55 Suppl 4:4-9. PMID: 25284032 PubMed 
 5. Arzimanoglou A, French J, Blume WT, et.al. Lennox-Gastaut syndrome: a consensus approach on diagnosis, assessment, management, and trial methodology. Lancet Neurol 2009; 1: 82-93. PubMed 
 6. Aaberg KM, Ramm-Pettersen A, Gerstner T, et al. Norsk barnelegeforening. Epilepsi. Generell veileder. Sist revidert 2016. www.helsebiblioteket.no 
 7. Caraballo RH, Fortini S, Fresler S et al. Ketogenic diet in patients with Lennox-Gastaut syndrome. Seizure. 2014 Oct;23(9):751-5. Epub 2014 Jun 19. PMID: 25011392.
 8. Spesialsykehuset for epilepsi (SSE): Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi. Utviklet av SSE. Publisert 18.02.2019. Versjon 0.1. Siden besøkt 13.09.2019. www.epilepsibehandling.no 
 9. Michoulas A, Farrell K. Medical management of Lennox-Gastaut syndrome. CNS Drugs 2010; 24: 363-74. PubMed 
 10. Thiele EA, Marsh ED, French JA, et al. annabidiol in patients with seizures associated with Lennox-Gastaut syndrome (GWPCARE4): a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial. Lancet 2018. doi:10.1016/S0140-6736(18)30136-3 DOI 
 11. Kostov K, Kostov H, Taubøll E. Long-term vagus nerve stimulation in the treatment of Lennox-Gastaut syndrome. Epilepsy Behav 2009; 16: 321–4