Hopp til hovedinnhold

Gulsott hos nyfødte

Gulsott (ikterus) hos nyfødte refererer seg til gulfargingen av hud og det hvite på øynene (sklera) hos nyfødte barn.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/nyfodtmedisin/gulsott-hos-nyfodte/ 

Hva er gulsott hos nyfødte?

Årsaker

Risiko?

Forløp

Oppfølging

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Gulsott hos nyfødte. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Ruud Hansen TW. Behandling av gulsott hos nyfødte. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 594-8. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 2. Muchowski KE. Evaluation and treatment of neonatal hyperbilirubinemia. Am Fam Physician. 2014 Jun 1;89(11):873-878. PubMed 
 3. Rennie J, Burman-Roy S, Murphy MS. Neonatal jaundice: summary of NICE guidance. BMJ 2010; 340: c2409. BMJ (DOI) 
 4. Klingenberg C. Tidlig ikterus (første 7–10 dager).Generell veileder i pediatri. Norsk barnelegeforening, revidert 2021. www.helsebiblioteket.no 
 5. Maisels MJ, Newman TB. Prevention, screening and postnatal management of neonatal hyperbilirubinemia. Stevenson DK, Maisels MJ, Watchko JF. Care of the jaundiced neonate. New York: McGraw-Hill; 2012. 175-94.
 6. Ebbesen F, Andersson C, Verder H, Grytter C, Pedersen-Bjergaard L, Petersen JR. Extreme hyperbilirubinaemia in term and near-term infants in Denmark. Acta Paediatr. 2005 Jan. 94(1):59-64. PMID: 15858962 PubMed 
 7. Gholitabar M, McGuire H, Rennie J, Manning D, Lai R. Clofibrate in combination with phototherapy for unconjugated neonatal hyperbilirubinaemia. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Dec 12;12(12):CD009017. PMID: 23235669 PubMed 
 8. Preer GL, Philipp BL. Understanding and managing breast milk jaundice. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2010; : PMID: 20688866 . PubMed 
 9. Hansen TWR. Jaundice, neonatal. Medscape, last updated Dec 28, 2017. emedicine.medscape.com 
 10. Riskin A, Tamir A, Kugelman A, Hemo M, Bader D. Is visual assessment of jaundice reliable as a screening tool to detect significant neonatal hyperbilirubinemia? J Pediatr 2008; 152: 782-7. PubMed 
 11. Tønne A, Meberg A, Hager HB. Endring i diagnostikk og behandling av hyperbilirubinemi hos nyfødte. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 18-20. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 12. Djokomuljanto S, Quah BS, Surini Y, et al. Efficacy of phototherapy for neonatal jaundice is increased by the use of low-cost white reflecting curtains. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2006; 91: 439-42. PubMed 
 13. Alcock GS, Liley H. Immunoglobulin infusion for isoimmune haemolytic jaundice in neonates. Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 3. Art. No.: CD003313. DOI: 10.1002/14651858.CD003313. DOI