Hopp til hovedinnhold

Pustevansker hos nyfødte

Pustevansker hos nyfødte kan innebære at barnet ikke puster (apné), er blåfarget (cyanotisk), grynter, hveser når det puster inn, nesevingene vibrerer, dårlig matlyst og raskt åndedrett (mer enn 60 pust per minutt).

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/nyfodtmedisin/pustevansker-hos-nyfodte/ 

Hva er pustevansker hos nyfødte?

Hva kan det være?

Forbigående rask pust

Respiratorisk distress syndrom

Mekonium aspirasjonssyndrom

Lungebetennelse

Sjeldnere årsaker

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Martin R. Overview of neonatal respiratory distress: Disorders of transition. UpToDate, last updated Mar 09, 2020. UpToDate  
  2. Lindenskov PH, Castellheim A, Saugstad OD, Mollnes TE. Meconium aspiration syndrome: possible pathophysiological mechanisms and future potential therapies. Neonatology. 2015;107(3):225-30. PMID: 25721501 PubMed  
  3. McGoldrick E, Stewart F, Parker R, Dalziel SR. Antenatal corticosteroids for accelerating fetal lung maturation for women at risk of preterm birth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 12. The Cochrane Library  
  4. Doyle LW, Halliday HL, Ehrenkranz RA, Davis PG, Sinclair JC. Impact of postnatal systemic corticosteroids on mortality and cerebral palsy in preterm infants: effect modification by risk for chronic lung disease. Pediatrics 2005; 115: 655-61. Pediatrics  
  5. Wunsch H, Guerra C, Barnato AE, Angus DC, Li G, Linde-Zwirble WT. Three-year outcomes for Medicare beneficiaries who survive intensive care. JAMA. 2010;303(9):849–856.