Hopp til hovedinnhold
Utslett hos babyer er veldig vanlig og går ofte over av seg selv. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Utslett hos babyer er veldig vanlig og går ofte over av seg selv. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Vanlige utslett hos nyfødte

Nyfødte har ofte utslett. Her kan du lære mer om hvilke typer utslett som er vanlig i de første leveukene, og hva som eventuelt kan hjelpe.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/nyfodtmedisin/utslett-hos-nyfodte/ 

Forbigående endringer i hudsirkulasjonen

Rødt og småkviset utslett - erythema toxicum neonatorum

Kviser hos nyfødte - acne neonatorum

Milier

Miliaria

Seboré

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. O'Connor NR, McLaughlin MR, Ham P. Newborn skin: Part I. Common rashes. Am Fam Physician 2008; 77: 47-52. PubMed  
  2. Schwartz RA. Cutis marmorata telangiectatica congenita. Medscape, last updated Jun 06, 2017. emedicine.medscape.com  
  3. Tang J, Bergman J, Lam JM. Harlequin colour change: unilateral erythema in a newborn. CMAJ. 2010 Nov 23; 182(17): E801. DOI: 10.1503/cmaj.092038 DOI  
  4. Mathes E, Howard RM. Vesicular, pustular, and bullous lesions in the newborn and infant. UpToDate, last updated Dec 03, 2018. UpToDate  
  5. Serna-Tamayo C, Janniger CK, Micali G, Schwartz RA. Neonatal and Infantile Acne Vulgaris: An Update. Cutis. 2014 July;94(1):13-16. PubMed  
  6. Paller A, Mancini AJ, Hurwitz S. Hurwitz Clinical Pediatric Dermatology: A Textbook of Skin Disorders of Childhood and Adolescence. 3rd ed. Philadelphia, Pa.: Elsevier Saunders, 2006: 737.
  7. Guerra KC, Toncar A, Krishnamurthy K. Miliaria. 2020 Aug 13. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan–. PMID: 30725861. PubMed  
  8. Cohen S. Should we treat infantile seborrhoeic dermatitis with topical antifungals or topical steroids? Arch Dis Child 2004; 89: 288-9. PubMed